Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME521 İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders; akışkanlar dinamiği kavram ve yaklaşımlarının anlatılmasını hedefler. Öğrencilerin, bu kavramların akademik çalışmalar ve endüstriyel kullanım ile ilişkilerini anlaması sağlanacaktır.
Dersin İçeriği : İncelenecek başlıca konular akışkan kinematiği, viskoz ve viskoz olmayan akışların incelenmesi için analitik yaklaşımlar ve bazı özel problemler için çözümleri, dalmış cisimler etrafında akış ve türbülanslı akışlardır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yunus A. Çengel, Jhon M. Cımbala: Fluid Dynamics – Fundamentals and Applications, McGraw Hill, 2006. M. Haluk Aksel: Notes on Fluid Mechanics, METU Press, 1992. Frank M. White, Fluid Mechanics (6th Ed.), McGraw Hill, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Proje, Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İleri akışkanlar dinamiği problemlerinin analitik çözümlerini türetebilme.
  • 2 Akış mühendisliği problemlerini analitik olarak modelleyebilme ve çözebilme
  • 3 Akış içerisinde türbülans oluşturan mekanizmaları tanımlayabilme
  • 4 Akışkanlar dinamiği konusunda güncel literatürü takip edebilme
  • 5 Endüstriyel akışları yorumlayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akışkan kinematiğine giriş
2.Hafta *Akışkan kinematiği
3.Hafta *Korunum yasaları
4.Hafta *Viskoz olmayan akış (diferansiyel yaklaşım)
5.Hafta *Kontrol hacmi teoremleri (Integral yaklaşım)
6.Hafta *Viskoz akışkanlar için hareket denklemleri (Navier-Stokes denklemleri)
7.Hafta *Ara Sınav 1, Benzerlik ve boyutsal analiz
*Ara Sınav
8.Hafta *Benzerlik ve boyutsal analiz
9.Hafta *Navier-Stokes denklemlerinin bazı çözümleri
10.Hafta *Navier-Stokes denklemlerinin bazı çözümleri
11.Hafta *Dalmış cisimler etrafında akış
12.Hafta *Ara Sınav 2, Dalmış cisimler etrafında akış
*Dalmış cisimler etrafında akış
13.Hafta *Dalmış cisimler etrafında akış
*Türbülans
14.Hafta *Türbülans

  • 4 Final : 50,000
  • 5 Proje : 15,000
  • 6 Vize : 35,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Proje 1 70,00 70,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00