Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE362 SERAMİK MALZEMELER 1,00 0,00 2,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin temel malzeme gruplarından biri olan seramik malzemelerin tanımı, seramiklerin sınıflandırılması, seramik üretiminde kullanılan hammaddeler, seramiklerin şekillendirilme yöntemleri, sinterleme ve üretim süreçleri, seramiklerin özellikleri, çeşitleri ve uygulama alanları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği : 1. Seramik malzemelerin tanımlanması ve sınıflandırılması, 2. Seramiklerin kristal yapıları, 3. Seramik hammaddeleri ve sınıflandırılması, 4. Seramik faz diyagramları-ikili bileşenler 5. Seramik faz diyagramları-üçlü bileşenler 6. Seramik malzemelerin şekillendirilmesi ve üretim yöntemleri, 7. Sinterleme 8. Geleneksel seramikler 9. İleri teknoloji seramikleri, 10. Cam ve cam-seramikler 11. Refrakterler 12. Biyoseramikler 13. Seramik malzemelerin özellikleri 14. Seramik malzemelerin kullanım alanları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. C.B. Carter, M.G. Norton, Ceramic Science and Engineering, Springer, 2007. 2. W. D. Kingery, H. K. Bowen, D. R. Uhlman, Introduction to Ceramics John Wiley&Sons, 1975. 3. Y-M. Chiang, D. P. Birnie, W. D. Kingrey, Physical Ceramics; Principles fo Ceramic Science and Engineering John Wiley&Sons, 1997.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, ders sunumları, teknik gezi, ödev verme, laboratuvarda seramik üretim proseslerini uygulama ve rapor yazımı.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mücahit Sütçü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bölüm Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Dersin konuları sınıfta öğrencilere anlatılır. Ders sunumları ve dökümanları öğrencilerle paylaşılır. Ders konularının anlaşılmasını sağlamak için laboratuvarda seramik üretim prosesleri, test ve karakterizasyonuna yönelik uygulamalar yapılır.

 • 1 Seramik malzemeleri tanımlar ve sınıflandırır.
 • 2 Seramik malzemelerin kristal yapılarını tanımlar.
 • 3 Seramik hammaddelerini tanımlar.
 • 4 Seramiklerin faz diyagramlarını tanımlar.
 • 5 Seramik malzemelerin şekillendirilmesini ve şekillendirme yöntemlerini kavrar.
 • 6 Sinterleme, sinterleme türleri ve sinterlemede gerçekleşen olayları tanımlar.
 • 7 Geleneksel ve yapısal seramikleri tanımlar.
 • 8 Seramiklerin özelliklerini kavrar.
 • 9 Kullanım alanı ile malzeme performans ilişkisini belirleyip malzeme seçimi yapar ve uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seramik malzemelerin tanımlanması ve sınıflandırılması,

*-
*Ders teorik olarak sınıfta öğrencilere anlatır.
2.Hafta *Seramiklerin kristal yapıları.
*-
*-
*Kristal kafes sistemleri hatırlatılır.
*Teorik olarak işlenir. Kristallerin 3 boyutlu modelleri görsel olarak simulasyon programları yardımıyla gösterilir.
3.Hafta *Seramik hammaddeleri ve sınıflandırılması,
4.Hafta *Seramik faz diyagramları-ikili bileşenler
5.Hafta *Seramik faz diyagramları-üçlü bileşenler
6.Hafta *Seramik malzemelerin şekillendirilmesi ve üretim yöntemleri,
7.Hafta *Sinterleme
8.Hafta *Geleneksel seramikler
9.Hafta *İleri teknoloji seramikleri,
10.Hafta * Cam ve cam-seramikler
11.Hafta *Refrakterler
12.Hafta *Biyoseramikler ve diş porselenleri
13.Hafta *Seramik malzemelerin özellikleri
14.Hafta *Seramik malzemelerin kullanım alanları

 • 1 Vize : 30,000
 • 2 Proje : 30,000
 • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Teorik Ders Anlatım 12 15,00 180,00
Ödev 2 2,00 4,00
Toplam : 188,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00