Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB533 İSLAM HUKUKUNDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslâm’da hak ve hürriyetlerin önemini kavramaktır.
Dersin İçeriği : İslam Hukukundaki temel hak ve hürriyetlerin bilgisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Servet Armağan, İslam hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara, 2001, 2-H.İbrahim Acar"Hürriyet ve Eşitlik Kavramları ve Otoriter Rejimler Konusunda Bazı Değerlendirmeler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2003, Yıl, 4, S.16; 3-H.İbrahim Acar, "Hürriyet Ve Eşitlik Kavramları Ekseninde Demokrasi Ve İslâm Konusunda Bazı Mülahazalar” İslami Araştırmalar, Ankara, 2003, C. 16, S.1; 4-Ahmet Güneş İslam Hukukunda Düşünce ve İnanç Özgürlüğü, İzmir, 2008; 5-Ahmet Güneş, Hoşgörünün Hukuki Temeli, İzmir, 2006. 6-Osman Eskicioğlu, İslam Hukuku Açısından Hukuk ve İnsan Hakları, İzmir, 1996; 7-Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, İslamda Şahsiyet Hakları, Ankara, 1996; Veda Hutbesi, Medine Vesikası.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru cevap, sunuş, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Saffet Köse
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Dirik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam’ın çeşitli konuları hakkında eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanabilme
  • 2 Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler olabilme
  • 3 Özgürlük, demokrasi, insan hakları, eşitlik ve adalet gibi temel ilke ve değerleri kavrayabilme
  • 4 Hak, özgürlük, eşitlik, insan hakları ve temel haklara örnekler vererek adalet hukuk ve devlet kavramları arasındaki ilişki kurabilme
  • 5 Hukuksal bir kurum olarak devletin amacının toplumsal ilişkileri adalete göre düzenlemek ve kamuyu yönetmek olduğunu gerekçeleri ile gösterebilme
  • 6 Devlet ile adalet arasında ilişki kurabilme
  • 7 İnsan haklarına saygılı devlet ile insan haklarına dayalı devlet anlayışlarını karşılaştırarak devletin neden insan haklarına dayalı olması gerektiğini açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hak, Hukuk ve Hürriyet kavramları
2.Hafta *İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetlerin Tarihi Gelişimi
3.Hafta *İslam’da insan hak ve hürriyetleri
4.Hafta *Osmanlı Devletinde insan hak ve hürriyetleri
5.Hafta *Düşünce ve Fikir Hürriyeti
6.Hafta *Din ve Vicdan Hürriyeti
7.Hafta *İfade Hürriyeti
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Yaşama Hakkı ve Din Hürriyeti Açısından Mürtedle ilgili Değerlendirmeler
10.Hafta *Din ve İnanç Özgürlüğü Açısından Hoşgörü
11.Hafta *Eşitlik
12.Hafta *Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
13.Hafta *Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
14.Hafta *Medine Vesikası

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 4 5,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00