Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM316 HASTA GÜVENLİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hasta Güvenliği dersinin amacı, hemşirelik öğrencilerinin sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu yaralanmaların ortadan kaldırılması veya azaltılması anlamına gelen hasta güvenliği konusunda bilgi ve güvenli hasta bakımı verme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Hasta Güvenliği dersinin içeriğinde; Tanımlar, Türkiye’de ve Dünya’da Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Sağlık Çalışanlarını Hasta Güvenliği Konusundaki İnanç ve Tutumları, Sağlık Hizmetine Bağlı Tıbbi Hatalar, Enfeksiyon Kontrolü, İlaç Yönetimi, Cerrahide Hasta Güvenliği, Çocuk Kliniklerinde Hasta Güvenliği, Yaşlı Hastaların Güvenliği, Yoğun Bakım Klinikleri’nde Hasta Güvenliği, Engelli Hastaların Güvenliği, Hasta Güvenliğinde Yasal Süreçler, Hata Bildirimi ve Raporlama Süreçleri, Hasta Güvenliği Standartları, Hasta Güvenliği Programı Geliştirme konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Joint Commission Kalite ve Hasta Güvenliği Bülteni 2. Soule BM, Memish ZA, Malani PN. Best Practices in Infection Prevention and Control: An International Perspective, Second Edition, a copublication of Joint Commission International and the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), 2012. 3. Sağlık Bakanlığı yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders anlatımı, Örnek durum tartışmaları, Örnek program geliştirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik ders anlatımı, Örnek durum tartışmaları, Örnek program geliştirilmesi.

 • 1 Hasta güvenliği kavramını açıklayabilme
 • 2 Sağlık sisteminden kaynaklanan tıbbi hataları, hata türlerini ve nedenlerini açıklayabilme,
 • 3 Hasta güvenliği açısından enfeksiyon kontrolünü açıklayabilme
 • 4 Hasta güvenliği açısından ilaç yönetimini açıklayabilme
 • 5 Özel gruplarda hasta güvenliğini açıklayabilme
 • 6 Hasta güvenliği standartlarını açıklayabilme
 • 7 Hasta güvenliğinde yasal konuları açıklayabilme
 • 8 Hasta güvenliği ile ilgili örnek durumları tartışabilme
 • 9 Klinik uygulamalarında güvenli hasta bakımı verebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hasta Güvenliği, Tanımlar, Türkiye’de ve Dünya’da Hasta Güvenliği2.Hafta *Hasta Güvenliği Kültürü,Hasta Güvenliği Konusundaki İnanç ve Tutumlar

3.Hafta *
Enfeksiyon Kontrolü
4.Hafta * İlaç Yönetimi

5.Hafta *Transportta Hasta Güvenliği

6.Hafta *Düşmeler
7.Hafta *
Hasta Güvenliği Açısından İletişim Hataları
8.Hafta *Basınç yaraları
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *
Hasta Güvenliği Açısından Riskli Gruplar
11.Hafta *Hasta Güvenliği Standartları,
12.Hafta *Hasta Güvenliği Standartları,
13.Hafta *Araştırma ve Olgu Raporları Sunumu
14.Hafta *Hasta Güvenliğinde Yasal Süreçler, Hata Bildirimi ve Raporlama Süreçleri
15.Hafta *Araştırma ve Olgu Raporları Sunumu

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Ödev : 20,000
 • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00