Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM314 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLER 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencilere, hasta bireyin hemşirelik bakımında destekleyici hemşirelik girişimi olarak kullanabilecekleri tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders; tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerine kavramsal bakış, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin tarihsel gelişimi, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı, zihin-beden metotları, müzik terapi, masaj, akupressure, akupunktur, terapötik dokunma, reiki ve refleksoloji kavramlarını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Topuz, E. (2005). Kanserde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp, İletişim Yayıncılık. 2. Stradford D, Vickar G, Berger C, and Hyla Cass. (2012). The Flying Publisher Guide to Complementary and Alternative Medicine Treatments in Psychiatry., Bernd Kamps Steinhäuser Verlag. 3. Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public. (2005). Complementary and Alternative Medicine in the United States. 4. Rankin, D. Complementary Therapies in Clinical Practice Journals.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Feyza Dereli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Derya Uzelli Yılmaz
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini tanıyabilme
  • 2 Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin sağlık alanında önemini kavrayabilme
  • 3 Hastaların hemşirelik bakımında uygun tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini uygulayabilme
  • 4 Hemşirelik uygulamalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavileri kullanmayı bilme
  • 5 Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde yasal süreçlerin farkında olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kavramsal bir yönü
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
2.Hafta *Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin tarihsel süreci
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
3.Hafta *Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanım alanları - Hasta grupları
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
4.Hafta *Beden-zihin metotları
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
5.Hafta *müzik terapi
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
6.Hafta *masaj
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
7.Hafta *vize
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *Basınç uygulamaları
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
9.Hafta *basınç uygulamaları
*-
*-
*-
*okuma,tartışma
10.Hafta *terapotik dokunma
*-
*-
*-
*okuma, tartışma
11.Hafta *reiki
*-
*-
*-
*okuma,tartışma
12.Hafta *refleksoloji
*-
*-
*-
*okuma,tarışma
13.Hafta *Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin klinik kullanım sonuçları (Araştırma sonuçları)
*-
*-
*-
*okuma,tartışma
14.Hafta *Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin klinik kullanım sonuçları (Araştırma sonuçları)
*-
*-
*-
*okuma,tartışma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 66,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00