Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM304 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 5,00 8,00 0,00 9,00 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste Halk Sağlığı Hemşireliği (HSH)’ne ilişkin kavram ve ilkeleri öğrenmiş, HSH’nin temel felsefesini kavramış, görev-yetki ve sorumluluklarını, öğrenmiş, rol aldığı alanlarda (işyeri, okul,evde bakım) hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme bilgi ve becerisini kazanmış hemşireler yetiştirmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği birey, aile ve toplum gruplarının gereksinimlerine yönelik halk sağlığı hemşireliğinin temel kavramları doğrultusunda rol ve fonksiyonlarını tanıtmadan oluşur. Bununla birlikte sağlık bakım sistemi ve sağlık politikaları, ülkenin güncel sorunları doğrultusunda özel grupların (çocuk, engelliler, yaşlılar, işçiler vb) sağlığını koruma ve geliştirme konularına da odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Aksayan S ve ark. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları , No:14. 2.Güler Ç, Akın L (ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2006. 3.Maurer FA, Smith CM. Community/ Public Health Nursing Practice Health For Families and Populations. Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 4.Öztek Z, Kubilay G (2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara. 5.Spradley BW, Allender CA (2001). Community Health Nursing Cancepts and Practice, 5th edit., US Lippincott Publisher 6.Stanhope M, Lancester J. Community & Public Health Nursing. 6th Ed. Mosby Co. St.Louis, 2004. 7.Dersin temel konularıyla ilgili süreli yayınlar ve internet Malzemeler: •Sağlık eğitiminde kullanılan broşürler, kitapçıklar •Alan uygulamalarına özgü formlar •Tanı ve taramada kullanılan araç-gereçler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım, grup çalışması, tartışma, beyin fırtınası, fiziksel tanılama, grup eğitimi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Alan uygulaması
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Öğr. Gör. Feyza Dereli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard.Doç.Dr. Jülide G. YILDIRIM, Öğr.Gör. Feyza DERELİ, Arş.Gör. Gülçin YELTEN, Arş. Gör. Gamze KUNDAKÇI
Dersin Verilişi : Teorik ve uygulama

  • 1 Halk Sağlığı Hemşireliğinin temel kavram, kuram ve felsefesini kavrayabilme,
  • 2 Halk Sağlığı Hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilme
  • 3 Birey, aile ve toplum için tüm koruma düzeylerinde hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilme,
  • 4 Birey, aile ve toplumu yaşadığı yerde tanıyarak, öncelikli sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olabilme ve sağlık risklerini azaltacak önlemler alabilme,
  • 5 Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme için sivil toplum kuruluşları, yerel kaynaklar ve multidisipliner ekiplerle iletişim kurabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ev-okul-işyeri-huzurevi ve aile Sağlığı merkezlerinde halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonları gözlemleme
*Ev-okul-işyeri-huzurevi ve aile Sağlığı merkezlerinde halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonları gözlemleme
2.Hafta * Toplum Sağlığı Merkezinde Gözlem Aile Sağlığı Merkezinde gözlem
* Toplum Sağlığı Merkezinde Gözlem Aile Sağlığı Merkezinde gözlem
3.Hafta *Aile Sağlığı Hemşirelik süreci Ev ziyareti
*Aile Sağlığı Hemşirelik süreci Ev ziyareti
4.Hafta * Birey ve gruplara sağlık eğitimi yapma
* Birey ve gruplara sağlık eğitimi yapma
5.Hafta *Birey ve gruplara sağlık eğitimi yapma
*Birey ve gruplara sağlık eğitimi yapma
6.Hafta * Toplum Sağlığı Hemşirelik sürecini uygulama
* Toplum Sağlığı Hemşirelik sürecini uygulama
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta * Huzurevi stajı
* Huzurevi stajı
9.Hafta * Tarama programı yapma
* Tarama programı yapma
10.Hafta *Okul sağlığı hemşireliği uygulamaları
*Okul sağlığı hemşireliği uygulamaları
11.Hafta * İş yeri gözlem ziyareti
* İş yeri gözlem ziyareti
12.Hafta * Evde bakım hemşireliği uygulamaları- ev ziyareti
* Evde bakım hemşireliği uygulamaları- ev ziyareti
13.Hafta *Çevre Sağlığı
14.Hafta * Toplum Ruh sağlığı merkezi ziyareti
* Toplum Ruh sağlığı merkezi ziyareti
15.Hafta *Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri

  • 1 Vize : 10,000
  • 2 Uygulama / Pratik : 20,000
  • 3 Final : 60,000
  • 4 Vize 2 : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 1,00 2,00
Ödev 1 28,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 5,00 70,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 28,00 28,00
Seminer 2 30,00 60,00
Alan Çalışması 14 8,00 112,00
Toplam : 351,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00