Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE308 DİJİTAL SİNYAL İŞLEME 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencileri ayrık zamanlı sinyallerin analizi, işlenmesi, ve filtreleme konusunda eğitmektir.
Dersin İçeriği : Ayrık zamanlı sinyal ve sistemlerin gözden geçirilmesi, Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, Sürekli zamanlı sinyallerin örneklenmesi, Örnekleme oranının değiştirilmesi; Alt ve Üst örnekleme, Z dönüşümü, Ayrık zamanlı sistemlerin dönüşüm bölgesi analizi, Ayrık Fourier Serisi ve Dönüşümü, Periyodik ve Dairesel Konvolüsyon, Hızlı Fourier Dönüşümü, MATLAB ortamında Sayısal Filtre Tasarım uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Discrete Time Signal Processing, 3rd Edition by Oppenheim, A.V. and Schafer, R. Prentice Hall, 2013. Diğer Kaynaklar: 1. Digital Signal Processing, 2nd Edition by Ifeachor, E.C., and Jervis, B.W., Prentice Hall, 2002 2. Digital Signal Processing, 2nd Edition by Mitra, S.K., Mc Graw Hill, 2001 3. Digital Signal Processing Lecture Notes, Akan, A., 2000
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, ev ödevleri, interaktif öğrenme, bilgisayar simülasyonları, proje tabanlı öğrenme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Matlab programi kullanimi
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kılıç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Formal ders anlatımı, soru çözümleri, ev ödevleri, bilgisayar uygulamaları

  • 1 Gerçek hayat problemlerinin matematiksel modellerini oluşturma becerisini kazanmak
  • 2 Yapılan modelleri çözmek için uygun yöntemleri / yazılımı nasıl kullanacaklarını öğrenme
  • 3 Lineer ayrık zaman sistemleri ve örneklenmiş ve ayrık zamanlı sinyalleri anlama ve analiz etme
  • 4 Matlab'ı sonsuz dürtü yanıtı ve sonlu dürtü cevap filtreleri tasarlamak için kullanma
  • 5 DSP yongalarını kullanmayı öğrenme
  • 6 DSP algoritma tasarimi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ayrık zamanlı sinyal ve sistemlere giriş
2.Hafta *Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü ve LTI sistemlerin frekans bölgesinde analizi
*Problem çözümleri
3.Hafta *Sürekli zamanlı sinyallerin örneklenmesi
4.Hafta *Örnekleme oranının değiştirilmesi: Alt ve Üst Örnekleme
*Örnek Çözümleri
5.Hafta *Z dönüşümü, özellikleri ve örnekler
*Problem çözümleri
6.Hafta *Ters Z dönüşümü, LTI sistemlerin Z dönüşümü ile analizi
*Soru çözümleri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Ayrık zamanlı LTI sistemlerin dönüşüm bölgesi analizi
9.Hafta *Ayrık Fourier serisi ve ayrık Fourier Dönüşümü
*Problem çözümleri
10.Hafta *Periyodik ve dairesel konvolüsyon kavramları
*Soru çözümleri
11.Hafta *Sayısal LTI sistemlerin frekans bölgesi analizi konusunda bilgisayar simülasyonları
*Bilgisayar ortamında benzetim çalışmaları
*Bilgisayar ortamında benzetim çalışmaları
12.Hafta *Hızlı Fourier dönüşümü
13.Hafta *Sayısal filtre tasarım kavramı, IIR ve FIR sayısal filtre tasarımı
14.Hafta *MATLAB ortamında filtre tasarım çalışmaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Ev Ödevi : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ev Ödevi 6 18,00 108,00
Quiz Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Kısa Sınav 1 1,00 1,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00