Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM400.6 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ 1,00 8,00 0,00 5,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere Halk Sağlığı Hemşireliği alanında; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların erken tanı- tedavisi ve rehabilitasyonunda, bireylerin gereksinimlerine uygun, hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilme ve sağlık ekibinin etkin bir üyesi olabilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Halk Sağlığı Hemşireliği alanında; -Birey aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar - Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, toplum tanılama, erken tanı, okul sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, evde bakım, toplum ruh sağlığı, toplum beslenmesi, olağandışı durumlara yönelik hemşirelik bakımı/ hemşirelik süreci uygulamaları - Birey aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda bireysel ve/veya grup eğitimi ve danışmanlık uygulamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları YARDIMCI KAYNAKLAR: 1. Aksayan S ve ark. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları , No:14. 2. Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Göktuğ Yayıncılık, 2008. 3. Güler Ç, Akın L (ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler I- II-III.ciltler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Genişletilmiş II. Baskı, Ankara 2012 4. Maurer FA, Smith CM. Community/ Public Health Nursing Practice Health For Families and Populations. Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 5. Nies MA, McEwen M. Community/ Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. Elsevier Saunders Co, Cancepts and Practice, 5th edit., St. Louis, 2011. 6. Öztek Z, Kubilay G (2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara. 7. Stanhope M, Lancester J. Community & Public Health Nursing. 8th Ed. Mosby Co. St.Louis, 2012. 8. Dersin temel konularıyla ilgili süreli yayınlar ve internet
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Vaka sunumu Tartışma Beyin fırtınası
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Feyza Dereli
Doç. Dr. Medine Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard.Doç.Dr. Jülide G. YILDIRIM, Öğr. Gör. Feyza DERELİ, Arş. Gör. Gülçin YELTEN, Arş. Gör. Gamze KUNDAKÇI
Dersin Verilişi : Alan uygulamaları

  • 1 Sağlık ekibinin aktif bir üyesi olarak çalışabilme
  • 2 Sağlık profesyonelleri, hasta ve ailesi ile etkili iletişim kurabilme
  • 3 Etik ilkeler doğrultusunda mesleki deneyim ve uygulama becerisi kazanabilme
  • 4 Hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilme, bakımın sonuçlarını değerlendirebilme
  • 5 Hastaya bütüncül yaklaşımla bakım verebilme
  • 6 Elde edilen bilgilerin sentez edilerek eğitimsel ve yönetimsel aktivitelerde bulunabilme
  • 7 Uygulama alanında teorik bilgi doğrultusunda kritik düşünebilme becerisini kullanarak olası sorunları çözme becerisi kazanabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Omaha Sistemi Uygulamaları- Vaka Örnekleri
2.Hafta Alan Uygulamaları Sunumu
3.Hafta İntörn Okul Sağlığı Vaka Raporu
4.Hafta İntörn İş Sağlığı Vaka Raporu
5.Hafta İntörn Aile Sağlığı Merkezi Vaka Raporu
6.Hafta İntörn Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Vaka Raporu
7.Hafta İntörn Evde Bakım Birimi Vaka Raporu
8.Hafta İntörn Kanser Eğitim Tarama ve Eğitim Merkezi Vaka Raporu
9.Hafta İntörn Toplum Sağlığı Merkezi Vaka Raporu
10.Hafta İntörn Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Vaka Raporu
11.Hafta Gebe ve Yaşlı Aşı bilgilendirmesi Vaka Raporu
12.Hafta Kronik Hastalıklarda İlaç Yönetimi Vaka Raporu
13.Hafta Sağlık Okuryazarlığı Vaka Raporu
14.Hafta Alan Uygulamaları Sunumu
15.Hafta Alan Uygulamaları Sunumu

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 5 1,00 5,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 5 8,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Araştırma Sunumu 3 10,00 30,00
Seminer 3 8,00 24,00
Alan Çalışması 5 26,00 130,00
Toplam : 252,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00