Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM400.5 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ 1,00 8,00 0,00 5,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere Psikiyatri Hemşireliği ile ilgili alanlarda tedavi gerektiren ve klinikte yatan hastalara bireysel özelliklerine göre uygun hemşirelik süreci adımlarını uygulayarak bakım verebilme ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Şizofreni, anksiyete, duygulanım, organik mental, madde kötüye kullanım, yeme-uyku, kişilik, psikoseksüel bozuklukları olan erişkinlerde akut ve kronik olarak görülen tüm hastalıklara ilişkin yetişkin tedavi uygulamaları, hemşirelik bakımı/hemşirelik süreci uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : * Amerikan Psikiyatri Birliği (1995) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994’ te çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, Ankara<br />* Beck MC, Ruthy PR (1984). Mental Health Psychiatric Nursing Approach, A Holistic Life, The C.V., Mosby Company, Toronto. <br />* Kum, E. (1996), “Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 13, Birli Ofset Ltd. Şti., İstanbul<br />* Öztürk, O. (1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara <br />* Taylor CM (1992). Essentials Of Psychiıatric Nursing, Thirteenth Edition, The C.V. Mosby Company, New York.<br />* Townsend, M.C (2006) Psychiatric Mental Health Nursing Concepts of Care in Evidence-Based Practice, Chapter: 12, Fifth Edition, F.A. Davis Company, Philadelphia<br />* Cambell,RJ (1989) Psycihatric Dictionary, Sixty Edition. Oxford Üniversity Press, Newyork<br />* Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA (1994) Kaplan and Sadock's Synopsis of Pscyhiatry. Seventh Edition. Williams and Wilkins, Baltımore.<br />* Köroğlu E. (1994) Psikiyatrik Öykü Alma Kılavuzu vee Klinik Psikopatoloji. Hekimler Yayın Birliği, Ankara<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma Role-play Uygulama Vaka tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Öğr. Gör. Dilek Ayakdaş Dağlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Ayşe BÜYÜKBAYRAM Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI Arş Gör Gülsenay TAŞ, Arş Gör Ece MUTLU
Dersin Verilişi : Tartışma Role-play Uygulama Vaka tartışması

  • 1 1. Sağlık ekibinin aktif bir üyesi olarak çalışabilme,
  • 2 2. Sağlık profesyonelleri, hasta ve ailesi ile etkili iletişim kurabilme
  • 3 3. Etik ilkeler doğrultusunda mesleki deneyim ve uygulama becerisi kazanabilme
  • 4 4. Hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilme, bakımın sonuçlarını değerlendirebilme
  • 5 5. Hastaya bütüncül yaklaşımla bakım verebilme
  • 6 6. Edinilen bilgileri sentezleyerek eğitsel ve yönetsel aktivitelere katılabilme.
  • 7 7. Uygulama alanında teorik bilgi doğrultusunda kritik düşünebilme becerisini kullanarak olası sorunları çözme becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *• Klinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma
*• Klinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma
2.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • AMATEM’de yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; AMATEM intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • AMATEM’de yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; AMATEM intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
3.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Açık Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Açık Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Açık Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Açık Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
4.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Kapalı Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Kapalı Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanmas
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Kapalı Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Kapalı Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanmas
5.Hafta *• Ara Sınava Hazırlık, Öğretim üye ve elemanları ile hasta viziti • Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Okuma, kaynak tarama, İnternet tarama • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Ruh sağlığı ve hastalıkları lıkları intörn dosyasını tamamlama • Cerrahi hastalıkları intörn uygulama dosyası teslimi • Klinik çalışanları ile geri bildirim toplantısı
*• Ara Sınava Hazırlık, Öğretim üye ve elemanları ile hasta viziti • Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Okuma, kaynak tarama, İnternet tarama • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Ruh sağlığı ve hastalıkları lıkları intörn dosyasını tamamlama • Cerrahi hastalıkları intörn uygulama dosyası teslimi • Klinik çalışanları ile geri bildirim toplantısı
6.Hafta *• Klinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma.
*• Klinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma.
7.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • AMATEM’de yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; AMATEM intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • AMATEM’de yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; AMATEM intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
8.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Açık Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Açık Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Açık Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Açık Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
9.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Kapalı Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Kapalı Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Kapalı Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Kapalı Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
10.Hafta *• Ara Sınava Hazırlık, Öğretim üye ve elemanları ile hasta viziti • Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Okuma, kaynak tarama, İnternet tarama • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Ruh sağlığı ve hastalıkları lıkları intörn dosyasını tamamlama • Cerrahi hastalıkları intörn uygulama dosyası teslimi • Klinik çalışanları ile geri bildirim toplantısı
*• Ara Sınava Hazırlık, Öğretim üye ve elemanları ile hasta viziti • Hemşirelik süreci adımlarını uygulamayı sürdürme (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Okuma, kaynak tarama, İnternet tarama • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Ruh sağlığı ve hastalıkları lıkları intörn dosyasını tamamlama • Cerrahi hastalıkları intörn uygulama dosyası teslimi • Klinik çalışanları ile geri bildirim toplantısı
11.Hafta *• Klinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma
*• Klinik başhemşiresi ve ekibiyle tanışma ve uyum; sorumlu öğretim üyesi/elemanıyla uygulama dosyası ile ilgili toplantı; klinik rutine uyum, tedavi ve bakım uygulamalarını gözlem ve uygulamalara katılma
12.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • AMATEM’de yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; AMATEM intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • AMATEM’de yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; AMATEM intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
13.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Açık Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Açık Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Açık Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Açık Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
14.Hafta *• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Kapalı Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Kapalı Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması
*• Hasta ve aile ile tanışma; hastalık bilgisi tarama; tedavi ve bakım uygulamalarını gözlemleme; hemşirelik süreci için hasta seçme ve veri toplamaya başlama. • Hasta vizitlerine katılma; • Kapalı Psikiyatri Biriminde yapılan hemşirelik uygulamalarına özgü bilgi edinme, kaynak tarama • Hemşirelik süreci adımlarını uygulama (hemşirelik tanılarını belirleme, amaç saptama, bakımı planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme); • Kliniğe özgü uygulamalara katılma/gözlemleme, • Tedavi ve bakım uygulamalarını aktif olarak yürütme • Bu uygulamalara ilave olarak; Kapalı Psikiyatri Birimi intörn gruplarının öğretim elemanı/ üyesi ile vaka sunumunun hazırlanması

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 42,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 70,00 70,00
Teorik Ders Anlatım 14 8,00 112,00
Toplam : 226,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00