Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM400.4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ 1,00 8,00 0,00 5,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin akut ve kronik hastalığı olan çocuk ve ailesinin hemşirelik süreci doğrultusunda sorunlarını belirlemesi, hemşirelik tanısını koyarak bakımını planlaması, uygulaması ve kanıta dayalı uygulamaları klinik bilgi ve becerisine aktarmasını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin eğitimleri süresince öğrenmiş oldukları temel bilgilerini daha bağımsız ve uzun süreli<br />olarak uygulamaya yansıtmaları, mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmaları, hemşirelik alanında, uygulamada yaşanan sorunları fark etme, analiz etme ve çözümleri tartışabilmeleri, hemşirelik sürecini yerinde uygulayarak profesyonel yaşama hazırlanmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler klinikte bakım verdikleri çocuk ve ailesine yönelik hazırladıklari bakım planını ve konu ile ilgili araştırma sonuçlarını sunarlar, olgu sunumu ve tartışması gerçekleştirilir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Essentials of Pediatric Nursing 8th Edition, Mosby, Elsevier, 2011. 2. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Nursing Care of Infants and Children, 9 Edition, Mosby Elsevier, 2010. 3. Nehring W, Betz CL, Nehring WM. Nursing Care for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities: An Integrated Approach, 2010. 4. Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing, 2002 5. Kliegmen RE, Behrman HB, Nelson Pediatri, 2002. 6. Neyzi O., Ertuğrul T. Pediatri, 2002. 7. Cura A, Pediatrik Propedötik, 2000. 8. Çavuşoğlu, H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 2002. 9. Karaböcüoğlu M, Uzel N, Yılmaz H. Çocuk Acil Tıp Kitabı, 2004. 10. Dağoğlu T, Ovalı F. Neonatoloji, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Klinik Uygulama, Olgu Sunumu, Olgu Tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven Öztornacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş.Gör.Esra Ardahan, Arş.Gör.Atiye Karakul, Arş.Gör. Pınar Doğan
Dersin Verilişi : Klinik uygulama, vaka sunumu ve vaka tartışması

  • 1 Pediatri Hemşireliğinin bakım felsefesini anlayabilme ve klinik uygulamalarında pediatri hemşireliği bakım felsefesine uygun bakım verebilme
  • 2 Çocuk, ergen ve ailelerine gelişimsel dönemlerine özgü hemşirelik bakımı verebilme
  • 3 Çocuk ve ergenlerde fizik muayene yapabilme, normal ve normal dışı durumları saptayabilme
  • 4 Çocuk ve ergenlerde sistemlere ilişkin hastalıkları ve hemşirelik bakım yönetimini açıklayabilme
  • 5 Çocuk, ergen ve ailenin hemşirelik süreci doğrultusunda, bakım gereksinimlerini saptayabilme, bakımı planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
2.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
3.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
4.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
5.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
6.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
9.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
10.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
11.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
12.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
13.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
14.Hafta *Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama

  • 1 Uygulama / Pratik : 25,000
  • 2 Vaka Çalışması : 25,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Uygulama / Pratik 15 8,00 120,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Vaka Çalışması 1 60,00 60,00
Toplam : 242,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00