Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM400.3 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ 1,00 8,00 0,00 5,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini bilen ve bu alanda kazanılan bilgi ve beceriyi hastasının bakımında kullanan hemşireler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği : Doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin güncel teorik ve uygulamalı bilginin hasta bakımına yansıtılmasını ve hemşirelik sürecinin kullanılmasını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Taşkın, L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, 11.Baskı Ankara, 2012 2. Taşkın, L. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayınevi, Ankara 2012. 3. Coşkun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul 2008. 4. Şirin, A., Kavlak, O.: Kadın Sağlığı, Kenan Ofset Matbaası, İstanbul, 2008. 5. Gilbert, S.E., Harmon, S.J. (Taşkın, L. Edt.) Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum, 2. Baskıdan Çeviri, Başak Matbacılık, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Vaka sunumu, anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Klinik uygulama
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nuray Egelioğlu Cetişli
Dr. Öğr. Üyesi Ekin Dila Topaloğlu Ören
Dr. Öğr. Üyesi Simge Evrenol Öçal
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Yeşilçınar
Arş. Gör. Gülşen Işık
Arş. Gör. Seda Çetin Avcı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr.Öğr.Üyesi Ekin Dila TOPALOĞLU ÖREN Dr.Öğr.Üyesi Simge EVRENOL ÖÇAL Dr.Öğr.Üyesi İlknur YEŞİLÇINAR
Dersin Verilişi : Teorik ve uygulama

  • 1 Kadının yaşam evrelerini dikkate alarak obstetri ve jinekoloji hastasının bakımını planlar, uygular ve değerlendirir
  • 2 Gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin gereksinimleri belirler, riskli durumları fark eder müdahalelerde bulunur
  • 3 Jinekolojik sorunları tanımlar ve uygun hemşirelik bakımı verir
  • 4 Obstetri ve jinekoloji hastasının taburculuk eğitimini planlar ve uygular
  • 5 Kadın- doğum hemşiresinin görev, rol ve sorumluluklarını bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
2.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
3.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
4.Hafta *vaka sunumu
*Klinik uygulama
5.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
6.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
7.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
8.Hafta *Ara sınav
*Klinik uygulama
9.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
10.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
11.Hafta *Vaka sunumu
*klinik uygulama
12.Hafta *vaka sunumu
*kilin uygulama
13.Hafta *vaka sunumu
*klinik uygulama
14.Hafta *vaka sunumu
*klinik uygulama

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 8,00 120,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 15 1,00 15,00
Vaka Çalışması 1 20,00 20,00
Toplam : 240,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00