Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM400.2 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ 1,00 8,00 0,00 5,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin hemşirelik süreci doğrultusunda hasta/ sağlıklı bireyin sorunlarını belirlemeleri ve hemşirelik bakımını uygulamaları, eğitimleri süresince öğrenmiş oldukları temel bilgileri uygulamaya yansıtmaları, mezuniyet öncesi deneyim kazanarak profesyonel yaşama hazırlanmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Öğrencilerin teorik ve uygulama bilgisini hasta bakımına yansıtmalarını, cerrahi hastasına yönelik hazırladıkları bakım planlarını sunmalarını, vaka çalışması ve grup çalışması yapmalarını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : DERS KİTABI: 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Erdil F, Özhan Elbaş N., Ankara,2004. 2. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım Ed. A. Karadakovan, F. Eti Aslan, İstanbul, 2009. 3. Genel Cerrahi, Aybar S ve ark.Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul,1991. 4. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 1996. 5. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 2005.. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası,2003 2. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, 2007 3. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Kuşadası,2009 4. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002. 5. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Klinik uygulama, gözlem, vaka çalışması, grup çalışması, rapor
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Yardımcı Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Cerrahi hastasının fizik muayenesini ve sistem tanılamasını yapabilme
  • 2 Cerrahi hastasının ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda yürütebilme
  • 3 Sistem cerrahilerine ilişkin hemşirelik bakımını açıklayabilme
  • 4 Cerrahi hastasına bütüncül bakım verebilme
  • 5 Cerrahi hemşiresinin rol ve sorumluluklarını yerine getirebilme
  • 6 Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisini kullanarak cerrahi vakasını analiz edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
2.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
3.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
4.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
5.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
6.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
9.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
10.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
11.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
12.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
13.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
14.Hafta *Vaka sunumu
*Klinik uygulama
15.Hafta *FİNAL

  • 2 Vize : 50,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik 14 9,00 126,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Tartışmalı Ders 14 1,00 14,00
Vaka Çalışması 1 12,00 12,00
Küçük Grup Çalışması 1 12,00 12,00
Toplam : 249,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00