Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ 1,00 8,00 0,00 5,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin akut ve kronik dahili hastalığı olan hasta ve ailesinin hemşirelik süreci doğrultusunda sorunlarını belirlemesi, hemşirelik tanısını koyarak bakımını planlaması, uygulaması ve kanıta dayalı uygulamaları klinik bilgi ve becerisine aktarmasını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin eğitimleri süresince öğrenmiş oldukları temel bilgilerini daha bağımsız ve uzun süreli olarak uygulamaya yansıtmaları, mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmaları, hemşirelik alanında, uygulamada yaşanan sorunları fark etme, analiz etme ve çözümleri tartışabilmeleri, hemşirelik sürecini yerinde uygulayarak profesyonel yaşama hazırlanmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler klinikte bakım verdikleri hasta ve ailesine yönelik hazırladıklari bakım planını ve konu ile ilgili araştırma sonuçlarını sunarlar, olgu sunumu ve tartışmaları gerçekleştirirler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Akbayrak, Erkal İlhan, Ançel, Albayrak. (Ed.) (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara: Alter Yayıncılık<br />2) Akdemir, Birol. (2011). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Ankara: Sistem Ofset.<br />3) Birol (2007). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.<br />4) Durna Z, Akın S. Kronik Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. İstanbul, 2012<br />5) Karadakovan A, Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. Adana, 2011<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Klinik Uygulama, Olgu Sunumu, Olgu Tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Öğr. Gör. Dr. Fatma İltuş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr.Öğr.Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN Öğr. Gör. Dr Fatma İLTUŞ <Arş. Gör. İsmail AYVAZ Arş. Gör. Funda SOFULU
Dersin Verilişi : Klinik uygulama, vaka sunumu ve vaka tartışması

  • 1 Dahili hastalıklarının oluşumu ile ilgili temel bilgileri edinebilme
  • 2 Dahiliye hastalarının bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme, ,
  • 3 Dahili hastalıkların yönetiminde multidisipliner ekibin etkin bir üyesi olarak çalışabilme.
  • 4 Etik ilkeler doğrultusunda kaliteli bakımı sürdürebilme ve sonlandırabilmeye ilişkin bilgi sahibi olabilme
  • 5 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Geriatrik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
2.Hafta *Kardiyolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
3.Hafta *Kardiyolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
4.Hafta *Onkolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
5.Hafta *Hematolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
6.Hafta *Gastroenterolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Gastroenterolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
9.Hafta *Endokrinolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
10.Hafta *Solunumsal Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
11.Hafta *Solunumsal Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
12.Hafta *Nörolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
13.Hafta *Nörolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
*Klinik Uygulama
14.Hafta *Nefrolojik Olgu Sunumu, Araştırma Sonuçları, Tartışma
* Klinik Uygulama

  • 1 Uygulama / Pratik : 20,000
  • 2 Vaka Çalışması : 20,000
  • 3 Final : 50,000
  • 4 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 8,00 120,00
Vaka Çalışması 1 60,00 60,00
Toplam : 242,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00