Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM302 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ 5,00 8,00 0,00 9,00 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin, insan davranışlarını ve davranış bozukluklarını irdeleyebilecek, birey, aile ve toplumun ruhsal gereksinimlerini tanıyabilecek, yaşantılarından anlam bulmada onlara yardım edebilecek ve ruh sağlığı bozuk bireye gerekli bakım, rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilecek temel psikiyatri hemşireliği ilkelerini, işlevini ve sürecini yürütebileceği bilgi, beceri ve tutumları geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : 1. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş 2. Ruhsal Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı 3. Ruhsal Hastalıklarda Tedavi Yöntemleri 4. Psikiyatri Dışı Ortamlarda Ruh Sağlığı ve Ruhsal Hastalıklar 5. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Yasal Konular ve Etik
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Amerikan Psikiyatri Birliği (1995) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV), 2. Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994’ te çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, Ankara 2. Arkonaç O. (1999) Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitabevi 3. Beck MC, Ruthy PR (1984). Mental Health Psychiatric Nursing Approach, A Holistic Life, The C.V., Mosby Company, Toronto. 4. Coram, J. (2004). Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing, Ed: Kneisl, C.R., Wilson, H.S., Trigoboff, E., Chapter 35, First Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey 5. Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitabevi, İstanbul 6. Fortinash K.M. (1996). Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby- Year Book, İnc. St.Louis. 7. Güleç, G., Köroğlu, E., “Psikiyatri Temel Kitabı”, I.Cilt, Hekimler Yayın Birliği, 1997, Ankara. 8. Keltner NL, Schwecke LH, Bostrom CM. (1995) Psychiatric Nursing, Second Edition, Mosby- Year Book, Inc. St.Lows 9. Kneisl, C.R., Wilson, H.S., Trigoboff, E. (2004) Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. 1st Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey 10. Kum, E. (1996), “Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 13, Birli Ofset Ltd. Şti., İstanbul 11. Laben, J.K., Blum, J. (1997). Ed: Worley, K.N., Mental Health Nursing in the Community, Chapter 26, Mosby Company, St. Louis 12. Öztürk, O. (1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 13. Taylor CM (1992). Essentials Of Psychiıatric Nursing, Thirteenth Edition, The C.V. Mosby Company, New York. 14. Townsend, M.C (2006) Psychiatric Mental Health Nursing Concepts of Care in Evidence-Based Practice, Chapter: 12, Fifth Edition, F.A. Davis Company, Philadelphia 15. Cambell,RJ (1989) Psycihatric Dictionary, Sixty Edition. Oxford Üniversity Press, Newyork 16. Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA (1994) Kaplan and Sadock's Synopsis of Pscyhiatry. Seventh Edition. Williams and Wilkins, Baltımore. 17. Köroğlu E. (1994) Psikiyatrik Öykü Alma Kılavuzu vee Klinik Psikopatoloji. Hekimler Yayın Birliği, Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma Tartışma Role-play Uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Öğr. Gör. Dilek Ayakdaş Dağlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : <br />Öğr. Gör. Ayşe BÜYÜKBAYRAM<br />Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI
Dersin Verilişi : teorik anlatım, tartışma, vaka

 • 1 Ruhsal bozukluklar ve hemşireliği ile ilgili tarihsel süreci kavrayabilme
 • 2 Ruhsal bozukluklarla ilgili kavramları tanımlayabilme ve tedavi ortamında kullanabilme
 • 3 Ruhsal bozuklukların belirtilerini saptayabilme
 • 4 Ruhsal bozuklukların tedavilerini kavrayabilme
 • 5 Ruhsal bozukluğu olan bireyin bakımının temel ilkelerini sayabilme
 • 6 Ruhsal bozukluğu olan bireyin ve ailesinin temel gereksinimlerini tanımlayabilmesi
 • 7 Ruhsal bozukluklarda hemşirelik sürecini değişik ortamlarda (hastane klinikleri, ruh sağlığı merkezleri ve evde) uygulayabilme
 • 8 Ruhsal bozuklukları olan bireylere ve ailelere gereksinimleri doğrultusunda eğitim yapabilme
 • 9 Ruhsal sağlığı ekip üyeleri ile işbirliği yapabilme ve etik ilkelere uygun davranabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş
Ruhsal Hastalıklara Neden Olan Etmenler Psikiyatride Temel Kavramlar Genel Belirtiler

*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
2.Hafta *Ruhsal Durum Değerlendirmesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma Tartışma
3.Hafta *Kriz ve Krize Müdahele Tedavi Edici Ortam ve Ekip Çalışması
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma Tartışma
4.Hafta *Gelişim Dönemleri ve Ortaya Çıkan Ruhsal Bozukluklar
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
5.Hafta *Anksiyete-Somatoform-Disosiyatif Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
6.Hafta *Şizofrenik Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
7.Hafta *Organik Mental Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Duygulanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
10.Hafta *Madde Kullanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı Yeme-Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
11.Hafta *Psikoseksüel Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
12.Hafta *Psikiyatride Tedavi Yöntemleri - Psikofarmakoloji
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
13.Hafta *Psikiyatride Tedavi Yöntemleri - Psikoterapiler
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma
14.Hafta *Fiziksel Hastalıklarda Ruhsal Problemler Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Toplum Ruh Sağlığı ve Evde Bakım
*Psikiyatri Kliniği
*Okuma-Tartışma

 • 1 Vize : 10,000
 • 3 Final : 60,000
 • 4 Uygulama / Pratik : 20,000
 • 5 Vize 2 : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 2 30,00 60,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 0 0,00 0,00
Uygulama / Pratik 14 8,00 112,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 14 5,00 70,00
Seminer 1 15,00 15,00
Toplam : 349,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00