Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM593 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Eleştirel makale okuma, bilimsel makale yazım kuralları, dikkat edilecek noktaların öğretilmesi.
Dersin İçeriği : 1 Derse Giriş, Dersin Tanıtımı 2 Bilimin ve bilimsel yayınların Dünya’ daki etkileri 3 Hemşirelikte bilimsel yazı yazmanın tarihsel gelişimi 4 Literatür tarama ilkeleri 5 Araştırma raporu (tez hazırlama) yazma 6 Konferans raporu yazma 7 Örnek makale incelemesi 8 ARA SINAV 9 Derleme ve araştırma makalesi yazma 10 Derleme ve araştırma makalesi yazma 11 Yayın etiği 12 Bilimsel yayınlarda karşılaşılan etik sorunlar 13 Araştırma sonuçlarının kullanımı 14 Makale/Derleme sunumu 15 FİNAL
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. (2000). Biyoistatistik (9. Baskı). Ankara. Hatipoğlu Yayınları 2. Özdamar K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik (yenilenmiş 5. Baskı). Eskişehir. Kaan Kitabevi 3 Özdemir O. (2006) Medikal İstatistik (1. Baskı) İstanbul. İstanbul Medikal Yayıncılık 4. Aksakoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir. Deu Matbaası 5. Karasar N. (2012). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (17.basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. 6. Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10. Basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. 7. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin N. (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. 8. Erefe İ. (2012). Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara. Odak Ofset.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : makale inceleme ve kritiği, tartışma, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : uygulama

  • 1 Makale yazımı hakkında bilgiye sahip olma
  • 2 Anadilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 3 Yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 4 Ulusal/Uluslararası kabul gören yayın hazırlayabilme
  • 5 Proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *derse giriş
2.Hafta *Bilim ve bilimsel yayınların dünyadaki etkisi
3.Hafta *Hemşireliğe bilimsel yazının tarihsel gelişimi
4.Hafta *literatür tarama ilkeleri
5.Hafta *araştırma raporu (tez) hazırlama
6.Hafta *Konferans raporu hazırlama
7.Hafta *Örnek makale incelemesi
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *araştırma kağıdının hazırlnaması ve toplanması
10.Hafta *araştırma kağıdının hazırlanması ve toplanması
11.Hafta *Yayın etiği
12.Hafta *Bilimsel yayınlarda karşılaşılan etik sorunlar
13.Hafta *araştırma sonuçlarının kullanılması
14.Hafta *makale tanıtımı
15.Hafta *yıl sonu sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 10,00 150,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Ev Ödevi 2 25,00 50,00
Araştırma Sunumu 3 20,00 60,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 450,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 15
AKTS : 3,00