Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM563 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI-BİLİMSEL MAKALE YAZMA 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Eleştirel makale okuma, bilimsel makale yazım kuralları, dikkat edilecek noktaların öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Hemşirelikte bilimsel yazı yazmanın önemi, literatür tarama ilkeleri, araştırma raporu, konferans, makale ve derleme hazırlama, yayın etiği ve araştırma sonuçlarının kullanımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. (2000). Biyoistatistik (9. Baskı). Ankara. Hatipoğlu Yayınları 2. Özdamar K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik (yenilenmiş 5. Baskı). Eskişehir. Kaan Kitabevi 3. Özdemir O. (2006) Medikal İstatistik (1. Baskı) İstanbul. İstanbul Medikal Yayıncılık 4. Aksakoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir. Deu Matbaası 5. Karasar N. (2012). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (17.basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. 6. Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10. Basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. 7. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin N. (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. 8. Erefe İ. (2012). Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara. Odak Ofset.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, literatür tarama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, literatür tarama

  • 1 Makale ve proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma
  • 2 Anadilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 3 Yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 4 Ulusal/Uluslararası kabul gören yayın hazırlayabilme
  • 5 Bilimsel makale yazma konusunda etik sorunları bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *derse giriş, dersin tanıtımı
2.Hafta *Bilimsel makale yazımının ilkeleri
3.Hafta *Bilimsel makale yazımının genel ilkeleri
4.Hafta *Literatür tarama ilkeleri
5.Hafta *Bir makalenin incelenmesi
6.Hafta *Araştırma raporunun yazımı (tez hazırlığı)
7.Hafta *Bildiri yazımı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Derleme ve araştırma makalesinin yazımı
10.Hafta *Derleme ve araştırma makalesinin yazımı
11.Hafta *Yayın etiği
12.Hafta *Bilimsel makalelerdeki etik sorunlar
13.Hafta *Araştırma sonuçlarının kullanımı
14.Hafta *makale/derleme sunumu
15.Hafta *Makale/ derleme sunumu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00