Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM553 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrenciye eleştirel makale okuma, bilimsel makale yazım kurallarını bilme, makale yazmada dikkat edilecek noktaları öğrenme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriğini bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri öğrenme, makale kritik etme, literatür incelemesi yapma, bilimsel bir makale yazma oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akgül A. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri-SPSS uygulamaları. 3. Baskı, Ankara, Emek Ofset, 2005. ISBN: 1111120214. 2. Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma ve çözümleme. 2. Baskı, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006. ISBN: 975-441-230-8. 3. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte araştırma süreç, ugulama ve kritik. 1. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp, 2014. ISBN: 978-605-335-046-0. 4. Erefe İ. Hemşirelikte araştırma ilke süreç ve yöntemleri. 4. Baskı, Ankara, Odak Ofset, 2012. ISBN: 978-605-62845-0-2. 5. Karasar N. Bilimsel araştırma yöntemi. 28. Baskı, İstanbul, Nobel Akademik, 2015. ISBN: 9786055426583. 6. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice, 8. Edition, Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2013. ISBN-10: 1451176791, ISBN-13: 978-1451176797. 7. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. 16. Baskı, Ankara, Hatiboğlu, 2014. ISBN: 9789757527121. 8. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. 6. Baskı, Ankara, Hatiboğlu, 2013. ISBN: 9789757527930.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Makale kritik etme, literatür incelemesi yapma, makale yazma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK
Dersin Verilişi : Literatür Tartışması

  • 1 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri sayabilme
  • 2 Makale kritik edebilme
  • 3 Literatür incelemesi yapabilme
  • 4 Anadilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 5 Yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 6 Ulusal/ uluslararası kabul gören makale yazabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Bilimsel araştırmaların önemi
3.Hafta *Hemşirelikte bilimsel araştırmaların önemi
4.Hafta *Hemşirelikte bilimsel araştırmaların tarihsel gelişimi
5.Hafta *Literatür tarama ilkeleri
*Literatür tarama
6.Hafta *Yayın etiği
7.Hafta *Bilimsel yayınlarda karşılaşılan etik sorunlar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Makale yazım kuralları
10.Hafta *Araştırma makalesi yazma
11.Hafta *Derleme makale yazma
12.Hafta *Makale kritik etme
13.Hafta *Araştırma sonuçlarının kullanımı
14.Hafta *Makale sunumu
*Makale sunumu
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 97,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00