Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM543 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İç hastalıkları hemşireliği alanında yayınlanmış olan makaleleri eleştirel bakış açısı ile okuyabilme, ilgili alanda bilimsel makale yazım kurallarını bilme ve ilgi duyulan bir konuda makale yazma.
Dersin İçeriği : -Literatür tarama -Makale yazma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. (2000). Biyoistatistik (9. Baskı). Ankara. Hatipoğlu Yayınları Özdamar K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik (yenilenmiş 5. Baskı). Eskişehir. Kaan Kitabevi Özdemir O. (2006) Medikal İstatistik (1. Baskı) İstanbul. İstanbul Medikal Yayıncılık Aksakoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir. Deu Matbaası Karasar N. (2012). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (17.basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10. Basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin N. (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. Erefe İ. (2012). Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara. Odak Ofset.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür tarama Makale yazma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Makale ve proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma
  • 2 Anadilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 3 Yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 4 Ulusal/Uluslararası kabul gören yayın hazırlayabilme
  • 5 Bilimsel makaleleri tartışabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanımlanması,Hemşirelikte bilim ve bilimsel yayınların önemi
2.Hafta *Hemşirelikte bilimin tarihsel süreci,gelişimi,yayın etiği
3.Hafta *Literatür tarama,ulusal ve uluslarası bilgi bankaları,e-kütüphane,açık erişim yayınları,anahtar kelime yazma,atıf araştırma-1
4.Hafta *Literatür tarama,ulusal ve uluslarası bilgi bankaları,e-kütüphane,açık erişim yayınları,anahtar kelime yazma,atıf araştırma-2
5.Hafta *Literatür tarama,proje özetini hazırlama, konu başlığı seçme-1
6.Hafta *Literatür tarama,proje özetini hazırlama, konu başlığı seçme-1
7.Hafta *tanımlanan konu hakkında proje yazımı
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Bilimsel makale/derleme yazma-1
10.Hafta *Bilimsel makale/derleme yazma-2
11.Hafta *Bilimsel makale/derleme yazma-3
12.Hafta *Bilimsel makale/derleme yazma-4
13.Hafta *Makale ve derlemenin final raporunu yazma-1
14.Hafta *Makale ve derlemenin sunumu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 10,00 150,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Ev Ödevi 2 25,00 50,00
Araştırma Sunumu 3 20,00 60,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 450,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 15
AKTS : 3,00