Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM533 HEMŞİRELİK ESASLARI-BİLİMSEL MAKALE YAZMA 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hemşirelik Esasları alanında yayınlanmış olan makaleleri eleştirel bakış açısı ile okuyabilme, ilgili alanda bilimsel makale yazım kurallarını bilme ve ilgi duyulan bir konuda makale yazabilme
Dersin İçeriği : 1. Derse Giriş, Bilimin ve bilimsel yayınların hemşirelik disiplini 2. Hemşirelikte bilimsel yazı yazmanın tarihsel gelişimi, Yayın etiği 3. Literatür tarama: ulusal ve uluslararası veri tabanları, elektronik kütüphane, open Access yayınlar, anahtar kelime taramalar, atıf taramaları-1 4. Literatür tarama: ulusal ve uluslararası veri tabanları, elektronik kütüphane, open Access yayınlar, anahtar kelime taramalar, atıf taramaları-2 5. Literatür tarama ve proje özeti hazırlama-1 6. Literatür tarama ve proje özeti hazırlama-2 7. Belirlenen konuda projenin yazılması 8. İlgili konuda bilimsel makale/derleme yazma çalışmaları-1 9. İlgili konuda bilimsel makale/derleme yazma çalışmaları-2 10. İlgili konuda bilimsel makale/derleme yazma çalışmaları-3 11. İlgili konuda bilimsel makale/derleme yazma çalışmaları-4 12. Bilimsel makale/derleme yazmanın sonuçlandırılması 13. Makale/Derleme sunumu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. (2000). Biyoistatistik (9. Baskı). Ankara. Hatipoğlu Yayınları 2. Özdamar K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik (yenilenmiş 5. Baskı). Eskişehir. Kaan Kitabevi 3. Özdemir O. (2006) Medikal İstatistik (1. Baskı) İstanbul. İstanbul Medikal Yayıncılık 4. Aksakoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir. Deu Matbaası 5. Karasar N. (2012). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (17.basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. 6. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin N. (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. 7. Erefe İ. (2012). Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara. Odak Ofset
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Esra Akın Palandöken
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap

  • 1 Makale ve proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma
  • 2 Anadilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 3 Yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım yapabilme
  • 4 Ulusal/Uluslararası kabul gören yayın hazırlayabilme
  • 5 Literatür araştırması yapabilme ve elde edilen verileri sunabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, bilim ve bilim makalelerinin hemşirelik disiplini
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
2.Hafta *Hemşirelikte makale yazmanın tarihçesi, yayın etiği

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
3.Hafta *Literature research: national and international databases, e-library, open Access publications, key words, references

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
4.Hafta *Literatür araştırması: Ulusal ve uluslararası veri tabanları, e-kütüphane, açık Erişim yayınlar, anahtar kelimeler, referanslar

*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
5.Hafta *Literature research and preparing the summary of a project
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
6.Hafta *Literatür araştırma ve proje-2'nin özetini hazırlamak
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
7.Hafta *Belirlenen konuyla ilgili bir proje yazma

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
8.Hafta *Belli bir konuda makale / inceleme yazma çalışması-1

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
9.Hafta *Belli bir konuda makale / inceleme yazma çalışması-2

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
10.Hafta *Belli bir konuda makale / inceleme yazma çalışması-3

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
11.Hafta *Belli bir konuda makale / inceleme yazma çalışması-4

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
12.Hafta *Bir makale / incelemenin tamamlanması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma ve Soru-Cevap
13.Hafta *Makale / inceleme sunumu
*-
*-
*-
*Tartışma ve Soru-Cevap
14.Hafta *Makale / sunum sunumu
*-
*-
*-
*Tartışma ve Soru-Cevap

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Kısa Sınav : 10,000
  • 4 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 14 1,00 14,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 102,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00