Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM313 SAĞLIK HUKUKU 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmesi, göreve başlamadan önce öğrencinin konu hakkında bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Sağlık çalışanlarına ilişkin görev yetki ve sorumlukları, Hasta Hakları ve Uygulamaları, Cezai Sorumlulukları, Sağlık çalışanlarına ilişin Türk Hukuk Sistemin de yer alan yasal kavramları içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Türk Ceza Kanunu Anayasa Borçlar Kanunu
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Diğer Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Sağlık Hukukuna ilişkin temel teorik kavramlar konusunda yeterli bilgiyi öğrenebilme,
  • 2 Görev, yetki ve sorumluluk kavramlarını algılayabilme ve ayırt edebilme,
  • 3 Mesleğine ilişkin cezai sorumluluklarını öğrenme,
  • 4 Haklarını kavrayabilme,
  • 5 Hasta haklarını açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma
2.Hafta *Sağlık Hukukuna Giriş
3.Hafta *Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar
4.Hafta *Sağlık Yönetiminin Sağlık hukuku yönünden değerlendirilmesi
5.Hafta *Sağlık İşletmeciliğinin Sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi
6.Hafta *Temel sağlık mevzuatı
7.Hafta *Hastane işletmeciliği mevzuatı
8.Hafta *Hasta Hakları
9.Hafta *I. Ara Sınav
10.Hafta *Sağlık Çalışanının Sorumlulukları
11.Hafta *Ceza yargılamasında usul ve esaslar
12.Hafta *İdari yargıda usul ve esaslar İtiraz
13.Hafta *Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluk ve Kusur Tespiti
14.Hafta *Bilirkişilik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Diğer 1 8,00 8,00
Seminer 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00