Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM551 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencinin cerrahi hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamanın önemi ve cerrahi hasta bakımında kanıta dayalı kılavuzların kullanımı konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği, kanıt, kanıt düzeyleri, kanıta dayalı uygulama ve kanıta dayalı hemşirelik kavramlarını, kanıta dayalı kılavuzları incelemeyi ve bu bilgileri uygulama aktarmayı kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hemşirelik Alanında Üniversiteler Tarafından Yayınlanan Ulusal Dergiler:<br />http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/51/<br />http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/HYD<br />http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/index2.php?name1=hemsirelikyo<br />http://www.deuhyoedergi.org/<br />http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1313&cat=details<br />http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/<br />http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/yayinlar.htm<br />http://sanerc.ku.edu.tr/journal<br />http://hemsirelik.maltepe.edu.tr/fakulte/son-sayi<br />YÖK Tez Merkezi:<br />https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp<br />Ulusal Medikal Veri Tabanları:<br />http://www.turkmedline.net/<br />http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/<br />Uluslararası Medikal Veri Tabanları:<br />http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed<br />http://www.embase.com/<br />http://search.ebscohost.com/<br />http://www.ovid.com/<br />http://www.tripdatabase.com/index.html
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür inceleme, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK
Dersin Verilişi : Literatür Tartışması

  • 1 Kanıt düzeylerini açıklayabilme
  • 2 Kanıta dayalı uygulamanın ve kanıta dayalı hemşireliğin ilkelerini anlayabilme
  • 3 Hemşirelik alanında kanıta dayalı uygulamanın önemini açıklayabilme
  • 4 Cerrahi hemşireliği alanındaki kanıta dayalı kılavuzları inceleyebilme
  • 5 Cerrahi hemşireliği alanındaki kanıta dayalı kılavuz önerilerinin uygulanmasına yönelik stratejiler geliştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Kanıta dayalı uygulamanın tarihçesi
3.Hafta *Kanıta dayalı uygulama
4.Hafta *Kanıta dayalı hemşirelik
5.Hafta *Kanıt düzeyleri
6.Hafta *Kanıta dayalı uygulama süreci
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Kanıt kaynakları-sistematik inceleme
9.Hafta *Kanıt kaynakları-kanıta dayalı uygulama kılavuzları
10.Hafta *Kanıt kaynakları-kanıta dayalı hemşirelik merkezleri
11.Hafta *Kanıt kaynaklarına ulaşma
12.Hafta *Hemşirelik alanındaki bir kanıta dayalı kılavuzu inceleme
13.Hafta *Kanıta dayalı kılavuz önerilerinin uygulanmasına yönelik stratejiler
14.Hafta *Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları için engeller
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Tartışmalı Ders 4 2,00 8,00
Rapor 1 4,00 4,00
Teorik Ders Anlatım 10 2,00 20,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00