Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM322 ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Cinsel sağlık/üreme sağlığı kavramı ve önemi, kadın-erkek üreme organları ve üreme, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, aile planlaması hakkında bilgi sahibi olup cinsel sağlık /üreme sağlığı temel ilkeleri ve üreme haklarını öğrenebilmek ve güvenli cinsellik, istismar ve şiddet kavramlarını tartışabilecek bir düşünce yapısı geliştirmek
Dersin İçeriği : Cinsel sağlık /üreme sağlığı temel ilkeleri, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet konusunda var olan politikalar, haklar, stratejiler, güvenli cinsellik, istismar ve şiddet başlıkları kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetleri ve niteliği incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Ayşe Akın, Ş. Özvarış, N. Özgülnar, B. N.Özaydın. Dilbaz. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Üreme Sağlığına Giriş, Katılımcı Rehberi, TC Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü Ankara 2005. 2. N. Özgülnar, H. El-Din Rasekh. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE), Katılımcı Rehberi, TC Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü Ankara 2005 3. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi, Olcay Neyzi, Nuray Özgülnar (Eds), Yenilenmiş 3. Baskı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, 2006 4. Özgülnar N, Pektaş H. Güvenli Cinsellik. CETAD Dosya 4, İstanbul, www.cetad.org.tr 5. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Sağlık Sektörü İçin Ulusal Stratejik Eylem Planı 2005-2015. 6. CETAD (2006). Cinsel Eğitim Tedavi Ve Araştırma Derneği. Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Araştırması. www.cetad.org.tr 7. CETAD (2013). Cinsel Eğitim Tedavi Ve Araştırma Derneği. Cinsel Yaşam ve Sorunları. http://www.cetad.org.tr/books.aspx?list=21 8. ATAUM (2010). Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Cinsellik Eğitimi. Yıl 2. Sayı 24. 9. Mete S (2008). Kadın Sağlığı. Kadın ve Cinsellik. Editör: Ahsen Şirin. Birinci Baskı. İstanbul. 10. Taşkın L (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, tartışma ve sunum, problem çözme, örnek olgu gösterme, beyin fırtınası, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğ.Gör. Ekin Dila TOPALOĞLU ÖREN
Dersin Verilişi : Teorik

 • 1 Üreme sağlığı/cinsel sağlık konusunda temel kavramları tanımlayabilecek
 • 2 Cinsel sağlık/üreme sağlığının Dünya’da ve Türkiye’deki durumunu ve sunulan hizmetleri öğrenenebilecek
 • 3 Üreme hakları ve toplumsal cinsiyet konusunda var olan politikaları tartışılabilecek
 • 4 Aile planlaması yöntemleri, güvenli cinsellik ve son gelişmeler hakkında bilgileri açıklayabilecek
 • 5 Aile planlaması yöntemlerini cinsel sağlık/üreme sağlığı açısından inceleyebilmek
 • 6 Güvenli cinsellik konusunda bilgi sahibi olabilecek
 • 7 Cinsiyet ve cinsellik, çocuklarımızın cinselliği hakkında bilgi sahibi olabilecek
 • 8 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ve bunların cinsel sağlığa olan etkilerini tartışabilecek
 • 9 Kadın ve erkek üreme organları ve üreme, gebelik ve doğumla ilgili bilgileri öğrenebilecek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş, Üreme sağlığı ve cinsel sağlığa giriş ve temel kavramlar
2.Hafta *Dünya’da ve Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlik hizmetleri
3.Hafta *Dünya’da ve Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlık göstergeleri
4.Hafta *Üreme sağlığı ve cinsel sağlık açısından stratejiler, hedefler ve girişimler (eşitsizliklerin giderilmesi)
5.Hafta *Toplumun cinselliğe bakışı, Cinsiyet ve cinsellik
6.Hafta *Cinsellik ile ilgili bilgilerimiz, Çocuklarımıza cinselliği nasıl anlatalım?
7.Hafta *Kadın ve Erkek Üreme Organları ve Üreme, Gebeliğin Oluşması ve Doğum, Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğumda Bakım
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Aile Planlaması Yöntemleri ve Göstergeleri
10.Hafta *Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
11.Hafta *Güvenli cinsellik
12.Hafta *Cinsel İstismar ve Şiddet
13.Hafta *Gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık düzeylerinin yükseltilmesi
14.Hafta *Üreme ve Cinsel Haklar
15.Hafta *Genel Değerlendirme

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 66,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00