Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM217 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; Öğrencinin kültürlerarası hemşirelik modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel davranışlar, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık çalışanı arasındaki iletişim, bir hastalığın farklı kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası bakım yaklaşımı konularını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011 2. Kongar, E., Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul Ders konuları ile ilgili süreli yayınlar 3. Bayık Temel A. Kültürlerarası hemşirelik eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008;11(2):92-101. 4. Bekar M. Kültürlerarası (Transkültürel) hemşirelik, Toplum ve Hekim Dergisi 2001; 16(2): 136-141. 5. Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve kültür etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006;9(3):72-87. 6. Leininger M, McFarland MR.Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practice. McGraw-Hill Professional, 2002 7. Tortumluoğlu G. Transkültürel hemşirelik ve kültürel bakım modeli örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57. 3. 8. Tortumluoğlu G, Okanlı A, Özer N. Hemşirelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2004;1-12. Dergisi.2012, 1 (1):293-300 9. Öztürk E., Öztaş D., Transkültürel Hemşirelik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru- Cevap- Tartışma Vaka sunumları Rol play
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve öğrenci sunumu

  • 1 Kültürlerarası hemşireliğin tanımını yapabilme
  • 2 Kültürlerarası hemşirelik modellerini açıklayabilme
  • 3 Kültürlerarası bakış açısıyla çocuk yetiştirmenin önemini açıklayabilme
  • 4 Kültürün iletişim süreci üzerindeki etkisini açıklayabilme
  • 5 Kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini analiz edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsan ve Kültürel Yapı Sağlık ve Hastalık Kavramı,
2.Hafta *Sağlık ve Hastalığı Etkileyen Kültürel Farklılıklar,
3.Hafta *Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi
4.Hafta * Göç, Kültür ve Sağlık İlişkisi,
5.Hafta *Kültür ve Beslenme,
6.Hafta *Kültürlerarası Hemşirelikte Temel Kavramlar,
7.Hafta *Kültürlerarası Hemşireliğin Tanımı, Amacı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi,
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri
10.Hafta * Kültürlerarası İletişim
11.Hafta *Kronik Hastalıklarda Kültürel Yaklaşım
12.Hafta *Çocuk Bakımında Kültürel Yaklaşım
13.Hafta *Üreme Sağlığı ve Kültürel Yaklaşım
14.Hafta *Kültürel Bakış Açısıyla Ağrı, Kültür ve Ölüm
15.Hafta *Kültürlerarası Hemşirelik ve Etik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00