Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM301 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5,00 8,00 0,00 9,00 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye kadının, fetüsün, yenidoğanın ve ailenin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, kadının tüm yaşam dönemlerinde sağlık sorunlarını belirleyebilme, kadın hastalıklarının risk faktörleri, patofizyolojisi, belirti-bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri ve bu hastalıklarda bütüncül yaklaşımla bakım verebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Kadın ve üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme sistemi, gebelik, doğum öncesi dönem, doğum eylemi, doğum sonrası dönem, yenidoğanın fizyolojisi, aile planlaması, kadın hayatının evreleri, kadın hastalıkları, üreme sistemi kanserleri, jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri ve bunların hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler ve uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ayhan, A., Durukan, T., Günalp, S., Gürgan, T., Önderoğlu L.S., Yaralı, H. ve diğerleri (2009). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (2. Basım). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 2. Birol, L. (2007). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki Matbaacılık. 3. Carpenito-Moyet, L.J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı (13. Basım). (Çev. Firdevs Erdemir). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 4. Coşkun, A. (2000). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları. 5. Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (2. Basım). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 6. Fogel CI., Woods NF. (2008). Women's Health Care in Advanced Practice Nursing (1st edition). New York: Springer Publishing Company. 7. Gilbert, E.S., Harmon, J.S. (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. (Çev.Ed. Lale Taşkın). Ankara: Palme Yayınevi. 8. London, M.L., Ladewig, P.A., Ball, J.W., Bindler, R.C. (2002), Maternal-Newborn and Child Nursing Family-Centered Care. New Jersey: Prentice Hall. 9. Lowdermilk, D.L., Perry, S.E., Cashion, K., & Alden K.R. (2011). Maternity and Women’s Health Care (10th Edition). Philadelphia: Mosby. 10. Murray, S.S., McKinney, E.S. (2009). Foundation of Maternal Newborn Nursing (5th Edition). Philedelphia: Sounders. 11. Okumuş, H., Mete, S., Yenal, K., Aluş Tokat, M. ve Serçekuş, P. (2009). Anne Babalar için Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri için Rehber (1. Baskı). İstanbul: Deomed Yayıncılık. 12. Olds, S.B., London, M.L., Ladewig, P.A., & Davidson, M.R. (2004). Maternal-Newborn Nursing and Women’s Health Care (7th Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 13. Taşkın, L. (2000). Hemşire ve Ebeler için Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara: Palme Yayıncılık. 14. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (Genişletilmiş VIII. Baskı) Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 15. Wallach, E.E., Fox, H.E., & Bienstock, J.L. (2012). John Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı (2. Baskı). (Çev. Ed. Engin Oral). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme) Vaka sunumu Durum tartışması Araştırma tartışması Klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Klinik uygulama
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nuray Egelioğlu Cetişli
Dr. Öğr. Üyesi Ekin Dila Topaloğlu Ören
Dr. Öğr. Üyesi Simge Evrenol Öçal
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Yeşilçınar
Arş. Gör. Gülşen Işık
Arş. Gör. Seda Çetin Avcı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr.Öğr.Üyesi Ekin Dila TOPALOĞLU ÖREN Dr.Öğr.Üyesi Simge EVRENOL ÖÇAL Dr.Öğr.Üyesi İlknur YEŞİLÇINAR
Dersin Verilişi : Teorik ve uygulama

  • 1 Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları açıklayabilme
  • 2 Kadın hastalıkları ile ilgili temel bilgileri bilme
  • 3 Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimlerini saptayabilme, gereksinim doğrultusunda hemşirelik bakımı verebilme
  • 4 Doğum öncesi dönemde, doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde kadın, yenidoğan ve ailenin hemşirelik bakımını yürütebilme
  • 5 Kadın sağlığı ve hastalıkları ve üreme sağlığı ile ilgili olarak güvenilir ve güncel kaynaklara ulaşabilme
  • 6 Tanı ve tedavi işlemlerinde kadın ve aileye bilgi verebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kadın ve üreme sağlığına giriş
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
2.Hafta *Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
3.Hafta *Gebeliğin fizyolojisi Gebelikte annenin fizyolojisi Fetüsün fizyolojisi Fetal sağlığın değerlendirilmesi
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
4.Hafta *Doğum öncesi dönem ve hemşirelik bakımı
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
5.Hafta *Riskli gebelikler ve hemşirelik bakımı
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
6.Hafta *Doğum eylemi ve hemşirelik bakımı Riskli doğum eylemi ve hemşirelik bakımı
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
7.Hafta *ARA SINAV Doğum sonrası dönem ve hemşirelik bakımı Laktasyon
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
8.Hafta * Doğum sonrası dönemde riskli durumlar
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
9.Hafta *Yenidoğanın fizyolojisi ve hemşirelik bakımı Özel bakım gerektiren yenidoğan
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
10.Hafta *Aile planlaması İnfertilite
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
11.Hafta *2.ARA SINAV Kadın yaşam evreleri Menapoz
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
12.Hafta *Üreme sistemi enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve hemşirelik bakımı
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
13.Hafta *Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel anomalileri ve hemşirelik bakımı Üreme siklusu anomalileri Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
14.Hafta *Üreme sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı
*Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

  • 1 Vize : 10,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 20,000
  • 4 Vize 2 : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Kısa Sınav 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 5,00 70,00
Uygulama / Pratik 14 8,00 112,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Seminer 1 10,00 10,00
Toplam : 361,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00