Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM211 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersinin amacı; üniversite öğrencisinin toplumsal farkındalığını ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrencilerin; hassas ve özel gereksinimi olan grupların içinde bulundukları yaşam koşullarını tanıması, yaşadıkları sorunları belirlemesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve projelerini uygulaması beklenmektedir. Hassas ve özel gereksinimi olan gruplar; Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar ve Engellilerdir. Bu kapsamda; sokakta yaşayan bireyler, çalışan çocuklar, suça yönelen çocuklar, kanserli çocuklar, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, yaşlı istismarı, yaşlılıktaki yaşam gereksinimleri, engelliler ve gereksinimleri vb. gibi çok çeşitli konular oluşturulabilecek proje konuları arasında yer alabilir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Proje konuları ile ilgili kitaplar Medya ve internet kaynakları, kitapçıklar, broşürler, ilgili kurum yetkilileri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Proje çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Feyza Dereli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Ayşe Büyükbayram
Dersin Verilişi : Proje Çalışması

  • 1 Öğrencinin toplumsal farkındalığını geliştirmek
  • 2 Öğrencinin toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek
  • 3 Öğrencinin ekip çalışması becerilerini geliştirmek
  • 4 Öğrencinin kurum ve birey iletişim becerilerini geliştirmek
  • 5 Öğrencinin özgüven, girişimcilik gibi özelliklerini geliştirmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı ve hassas/ özel gereksinimi olan gruplar hakkında bilgilendirme yapılması. Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması
2.Hafta *Proje konularının araştırılması, belirlenmesi
3.Hafta *Proje konularının araştırılması, belirlenmesi
4.Hafta *Proje taslağı ile ilgili çalışma ve görev paylaşımları
5.Hafta *Projenin uygulanmasına yönelik planlamaların yapılması (iletişim, araç-gereç /materyal temini vb.)
6.Hafta *Projenin uygulanacağı kurumlarla iletişime geçilmesi
7.Hafta *Proje uygulamaları-1
8.Hafta *Proje uygulamaları-2
9.Hafta *Proje uygulamaları-3
10.Hafta *Proje uygulamaları-4
11.Hafta *Projenin yazılması
12.Hafta *Proje sunumları-1
13.Hafta *Proje sunumları-2
14.Hafta *Çalışma grupları ile ders değerlendirmesinin yapılması ve geri bildirimler

  • 2 Project : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 0 0,00 0,00
Proje 1 25,00 25,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Toplam : 54,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00