Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM216 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilerin geriatri hemşireliği ile ilgili temel teorik bilgi, geriatri hemşireliğinin rol ve fonksiyonları, yaşlı sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası politika ve gelişmeler konusunda bilgi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders, aktif ve sağlıklı yaşlanma, geriatri ile ilgili genel kavram ve teoriler, geriatrik hastada tanılama (fiziksel, sosyal,psikososyal) yapma, geriatrik hastalıklar ve hemşirelik bakımı konularına odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Kronik Hastalıklar ve Bakımı. Ed: Zehra Durna. Nobel Tıp Kitapevi, 2012. 2. İleri Geriatri Hemşireliği. Ed: Çiçek Fdıloğlu. İzmir, 2006 3. Fry S. Hemşirelik Uygulamalarında Etik . Çev: B.Bağ. Erzurum, 2000. 4. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ed: A.Karadakovan, F.Etiaslan. Nobel Tıp Kitapevi, Adana 2011. 5. Karadeniz G. Yaşlılıkta evde Bakım. İçinde: Evde Bakım. Ed: Ç.Fadıloğlu, F.Doğan, G.Ertem. s:167-170. 6. Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta Sorunları. Ed: Y. Küçükardalı, F. Tenekeci. Nobel Tıp Kitapevi, 2009. 7. Turkish Journal of Geriatrics 8. www.geriatri.org 9. Diğer süreli yayınlar ve dergiler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum teknikleri, Soru-cevap, Vaka çalışması, Kütüphane çalışması ve web taraması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Doç. Dr. Medine YILMAZ, Öğr.Gör. Berna N.Ö.URAN
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik

  • 1 Geriatri hemşiresinin rol ve fonksiyonlarını bilme
  • 2 Geriatrik hastalıkları bilme
  • 3 Geriatrik hastalarla çalışan diğer multidisipliner ekip üyeleriyle işbirliği içinde koordineli çalışmanın önemini kavrama
  • 4 Geriatri ile ilgili sağlık ve sosyal politikaları öğrenebilme
  • 5 Geriatrik hastalıkların hemşirelik bakımını bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yaşlanma ve Geriatri hemşireliği, Ulusal ve Uluslararası politikalar
2.Hafta *Geriatrik tanılama-ı
3.Hafta *Geriatrik tanılama-ıI
4.Hafta *Yaşlılıkta Fizyolojik değişiklikler ve hemşirelik bakım- I
5.Hafta *Yaşlılıkta Fizyolojik değişiklikler ve hemşirelik bakım- II
6.Hafta *Yaşlılıkta Psikososyal değişiklikler ve hemşirelik bakım
7.Hafta *Yaşlılıkta beslenme
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Yaşlılıkta fiziksel aktivite
10.Hafta *Yaşlılıkta Kronik hastalıkların yönetimi-I
11.Hafta *Yaşlılıkta Kronik hastalıkların yönetimi-II
12.Hafta *Yaşlılıkta güvenli çevre
13.Hafta *Yaşlılıkta ihmal ve istismar
14.Hafta *Yaşlılıkta terminal bakım ve etik yaklaşımlar
15.Hafta *yaşlı bakım merkezini ziyaret

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00