Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL112 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bir önceki dönemde verilen Sosyoloji I dersinin devamı niteliğinde olmak üzere toplumbilimin sorun alanları, temel kavramları, ekoller ve yeni tartışmalarına ait gelişmeyi tamamlamaktır. Sosyolojinin güncel tartışmaları ve disiplinlerarası çalışma özelliği hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Kıta Avrupası ve Anglosakson Toplumbilimleri, Feminizm, Oryantalizm, Cinsiyet Meselesi, Bilgi Sosyolojisi, Antropoloji, Gelişmiş-Gelişmemiş Toplum Ayrımları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayınları, 2007, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, Tartışma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir

  • 1 Sosyolojinin sorun bağlamı ve kapsamı, temel kavramları, terimleri ve ekolleri hakkında açıklama yapar.
  • 2 20. yüzyılın ilk yarısında ve ikinci yarısında sosyolojinin bilimde ve uluslararası siyasette edindiği işlevi izah eder.
  • 3 Kadın, cinsiyet, ırkçılık, dil, göç ve kültür gibi yeni çalışma alanları hakkında bilgi verir.
  • 4 Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi ve güncel durumla ilgili bilgi verir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *19. Yüzyıl Sosyolojileri, Sosyologları ve Terimlerinin Hatırlanması
2.Hafta *Max Weber ve Protestan Ahlakı
3.Hafta *İşlevselci Sosyolojiler ve Ulus-Devlet Kavramının Analizi
4.Hafta *Antropolojinin Doğuşu ve Gelişmiş Toplumlar Açısından İşlevi
5.Hafta *Bilgi Sosyolojisi ve İnsani Olayları Yorumlama Sorunu
6.Hafta *Kadın ve Cinsiyet Sorunlarının Sosyolojideki Yeri
7.Hafta *Feminist Kuramların Tarihsel Gelişimi ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Irkçılık, Göç, Oryantalizm Kavramları ve Doğu-Batı Problemi
10.Hafta *Burjuva, Endüstri, Tüketim ve Küreselleşme Kavramlarının Sosyolojideki Yeri
11.Hafta *Postmodernizmin Kıta Avrupası ve Anglosakson Sosyolojilerindeki Yeri
12.Hafta *Sosyolojide Kriz Kavramı ve Jurgen Habermas
13.Hafta *İnsan Hakları ve Demokrasi Kavramlarının Çağdaş Sosyolojideki Yeri
14.Hafta *Sosyolojide Güncel Tartışmalar ve Yeni Çalışma Alanları
15.Hafta *Dönemsonu Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Ev Ödevi 1 4,00 4,00
Toplam : 45,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 4,00