Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM212 PROFESYONELLİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencilerin profesyonellik kavramını, profesyonellik ilkelerini ve profesyonel hemşirenin rollerini bilerek hemşireliğin meslekleşme sürecini açıklamalarını ve hemşirelik mesleğini profesyonellik kriterleri açısından değerlendirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Profesyonellik kavramı, profesyonellik ilkeleri, profesyonel hemşirenin rolleri, profesyonel hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik eğitimi, profesyonel hemşirelik becerileri, hemşirelikte profesyonelliği etkileyen etmenler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akça Ay, F. (2008). Temel Hemşirelik: Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık. 2. Akça Ay, F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler (5. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 3. Atabek Aştı, T., & Karadağ, A. (2012). Hemşirelik Esasları. İstanbul: Akademi Yayınevi. 4. Birol, L. (2007). Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Yayıncılık. 5. Black, B.P. (2013). Professional Nursing: Concepts & Challenges (7th ed.). US, Missouri: Elsevier Saunders. 6. Daly, J., Speedy, S., Jackson, D., Lambert, V., & Lambert, C. (2005). Professional Nursing: Concepts, Issues, and Challenges. US, New York: Springer Publishing. 7. Erhan Şentürk, S. (2011). Hemşirelik Tarihi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 8. Erhan Şentürk, S. (2012). Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler. İstanbul: Nobel Tip Kitabevi. 9. Finkelman, A.W., & Kenner, C. (2013). Professional Nursing Concepts: Competencies for Quality Leadership (2nd ed.). US, Boston: Jones & Bartlett Publishers. 10. Hood, L.J. (2013). Leddy & Pepper's Conceptual Bases of Professional Nursing. US, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Publisher. 11. Velioğlu, P. (2012). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. İstanbul: Akademi Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, soru-cevap, grup çalışması, olgu tartışması, öğrenci semineri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya UZELLİ YILMAZ
Dersin Verilişi : -

  • 1 Profesyonellik kavramını tartışabilme
  • 2 Profesyonellik ilkelerini sıralayabilme
  • 3 Profesyonel hemşirenin rollerini açıklayabilme
  • 4 Profesyonel hemşirelik becerilerini açıklayabilme
  • 5 Ülkemizdeki hemşireliği profesyonellik açısından değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
2.Hafta *Profesyonellik İlkeleri
3.Hafta *Profesyonel Hemşirenin Rolleri
4.Hafta *Profesyonel Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi
5.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Hemşirelik Eğitimi ve Uygulaması
6.Hafta *Hemşirelikte Değişim Süreci
7.Hafta *Profesyonellik ve Etik
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Eleştirel Düşünme
10.Hafta *Problem Çözme
11.Hafta *Ekip Çalışması
12.Hafta *Karar Verme
13.Hafta *Hemşirelikte Güç
14.Hafta *Mesleki Örgütlenme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Seminer 1 10,00 10,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00