Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED109 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı Medya ve İletişim Bölümü birinci sınıf öğrencilerine sosyolojinin temel kavramlarını ve konularını ve öğretmektir.
Dersin İçeriği : Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar, sosyolojik Düşüncenin Gelişimi, Sosyolojide Kavramsal Yaklaşımlar ve Klasik Sosyologlar, Küreselleşme ve Değişen Dünya, Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama, Toplumsal Cinsiyet, Aileler, Tabakalaşma ve Sınıf, Çalışma ve Ekonomik Yaşam, Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002<br />Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç Yay. Ankara ,2000<br />Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek. İstanbul : Ayrıntı, 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunumlar ve soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve süreçleri öğrenir.
  • 2 Temel sosyal olgu ve olayları, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik fktörleri öğrenmek
  • 3 Temel sosyolojik bilgiyi sosyolojinin alt çalışma alanlarına uygulamak
  • 4 Sosyal olgu ve olaylarla ilişkili sosyolojik bir bakış kazanmak
  • 5 Öğrenciler, sosyolojik düşünüşü doğrudan kendi hayatlarında kullanmaya başlayabilirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencilere ders içeriğinin tanıtılması ve değerlendirilmesi
2.Hafta *Sosyolojik düşünme biçimi
3.Hafta *Sosyolojide temel yaklaşımlar
4.Hafta *Küreselleşme ve değişim
5.Hafta *Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
6.Hafta *Toplumsal cinsiyet
7.Hafta *Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Aile
10.Hafta *İş ve ekonomik yaşam
11.Hafta *Irk, etnisite ve göç
12.Hafta *Medya ve iletişim sosyolojisi
13.Hafta *Gündelik hayat sosyolojisi
14.Hafta *Siyaset sosyolojisi
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 99,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00