Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM206.1 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 5,00 12,00 0,00 11,00 16,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciler tarafından cerrahi yolla tedavi edilmesi gereken hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası döneme ilişkin bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayacak uygulamaların yapılabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : 1. Cerrahi Hemşireliğine Temel Kavramlar 2. Asepsi ve sterilizasyon yöntemleri 3. Cerrahi Hastalarında Beslenme ve Sıvı Elektrolit Dengesi 4. Cerrahi Enfeksiyonlar 5. Yara İyileşmesi 6. Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı 7. Ameliyat Dönemi Bakımı 8. Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı 9. Ameliyat Sonrası Görülen Erken –Geç Dönem Komplikasyonlar 10. Endokrin Sistem, 11. Sindirim Sistemi, Kolon-Rektum Hastalıkları, Karaciğer Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları, 12. Üriner Sistem Hastalıkları 13. Göz Hastalıkları 14. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, 15. Göğüs-Kalp-Damar Hastalıkları, 16. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalıkları ve Yanıklar, 17. Ortopedi Hastalıkları, 18. Nöroşirurji Hastalıkları, 19. Meme Hastalıkları, 20. Onkolojik Cerrahi, 21. Organ Transplantasyonu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : DERS KİTABI: 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Erdil F, Özhan Elbaş N., Ankara,2004. 2. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım Ed. A. Karadakovan, F. Eti Aslan, İstanbul, 2009. 3. Genel Cerrahi, Aybar S ve ark.Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul,1991. 4. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 1996. 5. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 2005.. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası,2003 2. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, 2007 3. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Kuşadası,2009 4. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002. 5. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Hemşirelik Esasları
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Sinem Eskidemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Yardımcı Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI
Dersin Verilişi : Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

 • 1 Cerrahi hastalıklar konusunda temel teorik kavramlar konusunda yeterli bilgiyi öğrenebilme,
 • 2 Cerrahi hastalıklarla ilgili öğrendiği kavram, ilke ve kuralları meslek yaşamına aktarabilecek davranış yeteneğini kazanabilme,
 • 3 Cerrahi hastasının iyileşme sürecini takibini, rehabilitasyonunu ve cerrahi hastasının eğitimini sağlayabilecek gerekli donanımı kazanabilme,
 • 4 Cerrahi alanda büyük önem taşıyan asepsi- antisepsi uygulamalarını doğru yapabilme ve gerekli alanlarda kullanabilme, davranışa dönüştürebilme
 • 5 Cerrahi hastasının ameliyat öncesi dönemde fizyolojik, psikolojik hazırlıklarına ilişkin yapılması gereken hemşirelik uygulamalarını yapabilme,
 • 6 Ameliyat dönemine ilişkin ameliyathanenin yapısını, ameliyathane içinde görev dağılımlarını, anestezi yöntemleri ve komplikasyonlarını, ameliyatlara özgü pozisyonları öğrenerek gerekli alanlarda kullanabilme
 • 7 Cerrahi hastasının ayılma döneminde yoğun bakım yada ayılma odasında uygulanacak hemşirelik girişimlerini, ameliyat sonrası hasta değerlendirme ve bakım yöntemlerini, gelişebilecek erken ve geç dönem komplikasyonları takip edebilecek bilgiyi edinme ve kullanabilme,
 • 8 Cerrahi müdahale gerektirecek tüm alanlar da teorik ve uygulamalı olarak etkili ve yeterli sağlık bakımı uygulayabilecek donanımı kazabilme
 • 9 Cerrahi hastasına verilen sağlık hizmetinde, hastanın, hasta yakınının bakıma aktif katılımını sağlayabilecek yeterli bilgiyi edinebilme
 • 10 Cerrahi alanda etkili ve yeterli sağlık bakımı sunmada, sürekli öğrenme, yenilikleri ve mesleki gelişimleri takip etme becerilerini kazanabilme
 • 11 Cerrahi alanda öğrenme, sorumluluk alma ve mesleki gelişme için gereksinimleri tanıyabilme
 • 12 Cerrahi hastaya verilen bakımın bir ekip işi ve hemşirenin ekibin önemli bir üyesi olduğunun bilincini kavrayabilmektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar Asepsi –Antisepsi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İlkeleri ve Yöntemleri
* Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
2.Hafta *Cerrahi Enfeksiyonlar Cerrahi Hastalarında Beslenme ve Sıvı Elektrolit Dengesi Cerrahi Yara, Yara İyileşmesi ve Hemşirelik Girişimleri
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
3.Hafta *Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı Ameliyat Dönemi Hasta Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
4.Hafta *Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı Ameliyat Sonrası Görülen Erken –Geç Dönem Komplikasyonlar
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
5.Hafta *Endokrin Sistem Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sindirim Sistemi , Kolon-Rektum Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
6.Hafta *I. Ara Sınav
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
7.Hafta *Karaciğer Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
8.Hafta *Üriner Sistem Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
9.Hafta *Göz Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakım
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
10.Hafta *Organ Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı Ortopedi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
11.Hafta *Göğüs-Kalp-Damar Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
12.Hafta *II. Ara Sınav
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
13.Hafta *Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalıkları ve Yanıklar, Nöroşirurji Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci
14.Hafta *Meme Hastalıkları, Onkolojik Cerrahi,
*Hastane Uygulaması, Vaka Tartışması ve Hemşirelik Süreci

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 1,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 5,00 70,00
Uygulama / Pratik 14 14,00 196,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 2 20,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 2 45,00 90,00
Final Sınavı Hazırlık 1 41,00 41,00
Seminer 3 10,00 30,00
Diğer 1 23,00 23,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 494,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 16
AKTS : 16,00