Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR536 OSMANLI DEVLETİ VE AKDENİZ DÜNYASI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 17. yüzyılda imparatorluk genelinde yaşanan askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik sancıların bir benzeri denizcilik ve donanma alanında da kendini göstermiş, Osmanlı donanmasında köklü değişiklik denemeleri tecrübe edilmiştir. İmparatorluğun Akdeniz’de yaşanan kimi başarısızlıklarla birlikte yürürlüğe koyduğu değişim çabaları ve donanmanın gerileme süreci sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. Kadırgadan yelkenliye ve yelkenliden buharlı gemiye geçiş süreçlerinde devletin karşılaştığı değişim ve gerilemenin neticelerinin, Akdeniz’de değişen güç dengeleri ve uluslararası siyasi ilişkiler bağlamında ortaya konması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : 17. yüzyılda Akdeniz’de denizcilik faaliyetleri ve Girit Savaşı sonrasındaki gelişmeler, Osmanlı donanmasında kalyonun yükselişi, 18. yüzyılda deniz savaşları, III. Selim dönemi donanmada görülen yenileşme çabaları, Navarin olayı ve Kırım Savaşı, Abdülaziz dönemi Osmanlı denizcilik faaliyetleri, II. Abdülhamid dönemi Osmanlı denizciliği ve buharlı gemi dönemi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007 - İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Ankara 2003 - Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. I-II, İstanbul 1989 - David Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, Çev. Gül Çağlalı Güven, İstanbul 2012 - Faruk Tabak, Solan Akdeniz: 1550-1870: Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım, İstanbul 2010 - Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar (16. Yüzyıl Akdeniz'inde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi), İstanbul 2010. - Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, İstanbul 2011 - Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkıyalık, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2009 - Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul 1990 - Palmira Brummett, Osmanlı Denizgücü (Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Akdeniz'de Diplomasi), İstanbul 2009 - Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009. - Türk Denizcilik Tarihi, (komisyon), İstanbul 2009 - Türkler ve Deniz, (edt. Özlem Kumrular), İstanbul 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma-Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı denizciliğinin gelişme safhalarını açıklayabilir
  • 2 Avrupa’da yaşanan teknolojik gelişmeler ve Türk denizciliğine yansımaları izah edebilir
  • 3 Osmanlı denizciliğinde modernleşme çabalarını kavrayabilir
  • 4 Denizcilik ve gemi teknolojisinde yaşanan değişimin ana hatlarını açıklayabilir
  • 5 İmparatorluğun Akdeniz ülkeleriyle olan ilişkilerini analiz edilebilir
  • 6 18. ve 19. yüzyıllardaki Osmanlı donanma teşkilatını analiz edilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *17. yüzyılda Osmanlı denizciliğinin karşılaştığı sorunlar
2.Hafta *Korsan savaşlarının Akdeniz siyasetine etkisi
3.Hafta *Kadırgadan kalyona geçiş denemeleri ve sonuçları (Girit Savaşı)
4.Hafta *Akdeniz’de Hollanda ve İngiltere gibi yeni güçlerin ortaya çıkışı
5.Hafta *18. yüzyılda deniz savaşları ve sonuçları
6.Hafta *Osmanlı denizciliğinde yeni düzenlemeler ve gelişmeler
7.Hafta *Navarin ve Kırım Savaşı arasında Osmanlı donanması
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Yelkenliden buharlıya geçiş
10.Hafta *Sultan Abdülaziz dönemi denizcilik faaliyetleri
11.Hafta *II. Abdülhamid dönemi denizcilik faaliyetleri
12.Hafta *19. yüzyıl Osmanlı donanma ve tersane idaresi
13.Hafta *Osmanlı denizciliğinde okullaşma süreci ve Avrupa etkisi
14.Hafta *Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde denizlerdeki ekonomi ve ticarî politikaları
15.Hafta *Dönem Sonu Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00