Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR535 OSMANLI DÖNEMİ YENİLEŞME TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen idarî, siyasî, askeri, eğitim, kültür ve toplum hayatındaki ıslahatlar ile fikrî/ideolojik oluşum ve mücadeleler ile bunların temelinde yatan nedenlerin açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği : Osmanlı Devletinin başlıca reform/ıslahat devirlerinde (Lale Devri, III. Selim ve Nizam-i Cedit, II. Mahmut Islahatları, Tanzimat Fermanı; Islahat Fermanı, I. Mesrutiyet ve II. Mesrutiyet yapılan ıslahatlar (siyasî, iktisadî, askeri, sosyal, kültürel vb. ) , bunların sebepleri ve sonuçları ile fikir/düşünce hayatı ve kamuoyunda meydana gelen değişim ve oluşumlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carter Findley, Modern Türkiye Tarihi, Timaş yay., İstanbul 2011. Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World, Cambridge University Press, Cambridge 2010. Carter Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye: Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 2011. Carter Findley, Osmanlı İmparatorluğu'nda Bürokratik Reform - Babıali 1789 - 1922, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 2014. Modern Türkiye´de Siyasi Düşünce I, Tanzimat ve Meşrutiyet´in Birikimi, İletişim yay., İstanbul 2009. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş yay., İstanbul 2008. Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren yay., İstanbul 2000. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat - Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, İş Bankası Kültür yay., İstanbul 2011. Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform (1856-1876), Agora Kitaplığı, İstanbul 2005. Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim yay., İstanbul 2002. Donald Quataert, Anadolu'da Osmanlı Reformu Ve Tarım (1876 - 1908), İş Bankası Kültür yay., İstanbul 2008. Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim yay., İstanbul 2004. Ali Akyıldız, Para Pul Oldu: Osmanlı'da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum, İletişim yay., İstanbul 2003. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1830-1913), Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 2005. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi yay., İstanbul 2002. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi (Makaleler 4), İletişim yay., İstanbul 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Okuma-tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği idari, askeri, siyasi, kültürel ve toplumsal ıslahatlar ile fikri oluşum ve mücadeleleri özetleyebileceklerdir.
  • 2 Osmanlı Yenileşmesininin Avrupa karşısındaki durumunu ifade edebilecekler.
  • 3 Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve konu hakkında kendi yorumlarını yapacaklardır.
  • 4 Osmanlı Devleti'nin yenilik hareketleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimlerini karşılaştırmalı olarak tartışabileceklerdir.
  • 5 Modernleşme kavramını tartışmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş, kaynak tanıtımı ve Osmanlı yenileşmesinin temelleri
2.Hafta *Osmanlı yenileşmesinin nedenleri: lahiya yazarları ve günümüz tarihçilerine göre
3.Hafta *Geleneksel tarzda yenileşme faaliyetleri: II. Osman, IV. Murad, IV. Mehmed
4.Hafta *Geçiş dönemi: I. Mahmud- I. Abdülhamid ve II. Ahmed
5.Hafta *1789-1807 III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd
6.Hafta *Batı Avrupa Tarzında Yenileşme Faaliyetleri I: 1808-1839 II. Mahmud
7.Hafta *Batı Avrupa Tarzında Yenileşme Faaliyetleri II: 1808-1839 II. Mahmud
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Tanzimat ve Islahat Fermanları, Askeri, İdari, Mali ve Sosyal Reformlar I
10.Hafta *Tanzimat ve Islahat Fermanları, Askeri, İdari, Mali ve Sosyal Reformlar II
11.Hafta *I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamid Devri Reformları I
12.Hafta *I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamid Devri Reformları II
13.Hafta *Osmanlı Devleti'nde Örgütlü Muhalefet Hareketleri: Genç Osmanlılar, Jön Türkler
14.Hafta *II. Meşrutiyet Devri I
15.Hafta *II. Meşrutiyet Devri II

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Vize 1 3,00 3,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00