Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR534 BALKANLARIN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ: 1700-1900 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, Balkanlarda 1700'lu yıllardan 20. yy'a kadar olan sosyo-ekonomik dönüşüme yeni bir anlayış kazandırmaktadır. Hem tarım ekonomisinin değişen sınırları, yerli kapitalizmin gelişimi hem de milliyetçilik ve Avrupa ticari ağlarına ve diplomasi oyununa entegrasyonu ile ilgili teorik tartışmalara bir giriş sunmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda Balkanlarda meydana gelen sosyal, politik ve kültürel değişiklikleri araştırmaktadır. Kapitalizm, sanayileşme ve milliyetçilik temalar aracılığıyla, Osmanlı reformlarının, dini hareketlerin ve yerel yönetişimin tarihini inceler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Michael R. Palairet, The Balkan Economies C.1800-1914: Evolution Without Development (Cambridge University Press, 2003).<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Maria Todorova, Imagining the Balkans (Oxford University Press, 2009).<br />Antonis Anastasopoulos and Elias Kolovos, Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an international conference held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003 (University of Crete, 2007).<br />Hannes Grandits, Nathalie Clayer, Robert Pichler, Conflicting Loyalties in the Balkans: The Great Powers, the Ottoman Empire and Nation-Building (I.B.Tauris, 2011).<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Balkanların tarihsel geri kalmışlıklarını sorunsallaştırmak
  • 2 Tarımsal imparatorluklardan çağdaş yönetimlere doğrudan ve kesintisiz geçişin doğruluğunu tartışmak
  • 3 On dokuzuncu yüzyıl Balkanlarını tartışmaya açık ve ve kompozit olarak değerlendirmek
  • 4 Öğrencileri tarihsel geri kalmışlık kavramıyla tanıştırmak.
  • 5 Sosyal ve iktisadi tarihi tartışmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Balkanlarda Osmanlı Prebendal ve Dağıtım Sistemi
2.Hafta *Osmanlı Yönetişiminin Balkanlarda Dönüşümü
3.Hafta *Yeni Aktörler ve Yapıları: çiftlik ve piyasaların Doğuşu
4.Hafta *Değişen Toplumun Dinamik Aktörler olarak Tüccarlar?
5.Hafta *İlk Sanayi, Kırsal Ekonomi ve Pastoral Sektörler
6.Hafta *Yerel Tarihi Yeniden Yazmak: Topluluklardan Hayal Millete
7.Hafta *Balkan Toplumunda Yerel Siyasetin yeni Lügatı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Sosyal Çatışmalar, Dini Retorik ve Kimlikler
10.Hafta *Aydınlanma ve Balkanların Keşfi
11.Hafta *Milli Devrimciler ve Eşkıyalar
12.Hafta *Erken Milliyetçi Hareketler ve Romantizm
13.Hafta *Reformlar ve yeni Osmanlı Balkanları
14.Hafta *Elitlerinin Gündemine Yetişme: Modernizasyon ve Sanayileşme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00