Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR533 İMPARATORLUKLARDA KİMLİKLER, SEMBOLLER VE MİLLİYETÇİLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders onsekizinci yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı'na kadar Avrasyadaki meşruiyet ve sembollerin formülasyonunu analiz etmek için tasarlanmıştır. Osmanlı, Rus ve Avusturya imparatorluklarında modernliğin ve siyasal paradigmaları dile getirmenin zorluğunu vurgulamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders, ondokuzuncu yüzyilda Osmanlı, Avusturya ve Rus İmparatorluklarındaki imparatorlukla ilgili semboller ve törenlere özel bir vurgu yaparak hanedan devletlerindeki meşruiyetin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerini incelemektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Selim Deringil, The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909 (I. B. Tauris, 2011).<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Fredrik Lindström, Empire and Identity: Biographies of the Austrian State Problem in the Late Habsburg Empire (Purdue University Press, 2008).<br />Daniel R. Brower, Edward J. Lazzerini, Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917 (Indiana University Press, 1997).<br />Eugene L. Rogan, Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: Transjordan, 1850-1921(Cambridge University Press, 2002 ).<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Kimlik, Sembol ve Milliyetçilik kavramlarının problematize edilmesi.
  • 2 Modern ve heterojen imparatorlukları karşılaştırmak
  • 3 Kültürel tüketimin ve sembollerin önemini tartışmak.
  • 4 Meşruluk ve semboller arasındaki ilişkinin kavramsallaştırılması.
  • 5 Modern devleti ve onun meşruluğunu problematize etmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Onsekizinci yüzyılda İmparatorlukların Birleşmesi
2.Hafta *Hanedanlık Alanından Toplumsal Alana: Tarım imparatorluklarında yeni sosyal gruplar ve çatışmalar
3.Hafta *İmparatorluklardaki Devrimler Çağı: Yeni Hanedan Düşüncesi İhtiyacı (I)
4.Hafta *İmparatorluklardaki Devrimler Çağı: Yeni Hanedan Düşüncesi İhtiyacı (II)
5.Hafta *Ondokuzuncu Yüzyılda İmparatorluk Krizlerinin Anatomisi
6.Hafta *İmparatorluklara karşı Milliyetler
7.Hafta * Rus, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluklarında Oryantalizm: imparatorluk törenleri ve kutsal yerleri keşfetmek
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İmparatorluk Dinlerinin Oluşturulması ve Dışındakilerinin Belirlenmesi
10.Hafta *İmparatorluk İdeolojilerinde Laiklik ve Pozitivizm
11.Hafta *Tarihinin altın çağını aramak
12.Hafta *Gerilik ve Sanayileşmenin Gelişimi
13.Hafta *Küresel Alanda Kendini resmetme: Fuarlar, anıtlar ve albümleri
14.Hafta *İmparatorluk Uyruğundan Vatandaşlığa
15.Hafta *Disiplin ve Modern İmparatorluk Araçları: modernize ordular ve eğitim

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00