Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR532 OSMANLI'DA İSYANLAR VE BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ: 1730-1900 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, "Osmanlı" isyan ve ayaklanmaları için yeni bir bakış açısı sunmakta ve onları küresel bir bağlam içine koymaktadır. Dersin amacı, onsekizinci yüzyılın isyancı rutinlerini ve devrimler çağında Osmanlı toprakları üzerindeki sosyal rahatsızlığın karmaşık lügatını formüle etmektir.
Dersin İçeriği : Göstergebilim ve 1730 1900 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen isyanların mekanizmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Christopher Alan Bayly, The Birth of the Modern World, 1780-1914 (Wiley, 2004).<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Jack A. Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern World (University of California Press, 1991).<br />M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton University Press, 2010).<br />Engin Deniz Akarlı, The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920 (University of California Press, 1993).<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı isyanlarını küresel tarihin bir parçası olarak sorunsallaştırmak
  • 2 Çoğalma ile halk ayaklanmaları arasındaki ilişkiyi algılamak
  • 3 Devrimlerin ideolojik ve sosyal kökleri ile devrimcilerin siyasi gündemi arasında bağlantı kurmak
  • 4 Öğrenciler, isyan ve devrim gibi kavramların farklı anlamlarıyla tanışacaklardır.
  • 5 İsyan ve devrim tarihi Avrasya konteksinde kavramlaştırılacaktır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Başkentte Geleneksel Osmanlı İsyanları
2.Hafta *Osmanlı Topraklarında Açlık İsyanları ve Kentsel Protestolar
3.Hafta *Onsekizinci Yüzyıldaki Ayaklanmaların Temel Güdüsü ve Aktörleri
4.Hafta *İmparatorluğun asla unutmadığı İsyan: Vahabi Ayaklanması
5.Hafta *Dini İdealler bir Bozukluğu dönüştüğünde: Kollyvades hareketi
6.Hafta *Olağan şüpheliler: Göçmenler, Arnavutlar ve Yeniçeriler
7.Hafta *Isyanlarda kaçınılmaz koalisyon? Asker-Ulema-Esnaf
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kamu hoşnutsuzluğunun aracısı olarak İlin İeri gelenleri
10.Hafta *Devrimler Çağı: 1780-1850 (I)
11.Hafta *Devrimler Çağı: 1780-1850 (II)
12.Hafta *Yunan İhtilali: Osmanlı topraklarında isyanların yeni modelleri
13.Hafta *Osmanlı Merkeziyetçiliği ve İllerindeki Yeni Asi Birlikler
14.Hafta *Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemlerinde İşçi Sınıfı Protestoları
15.Hafta *Halklararası ve Halkiçi gerginlikler ve toplumsal ayaklanmalar: Dürzi topraklarından Zeytun'a

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00