Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR531 OSMANLI KENTİ TARİHİ: 1700-1900 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrencilere Osmanlı şehirlerinin kurumsal kapasitesini ve kentsel alanlardaki siyasi altyapıların işleyişini anlamak için değişen bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders, erken-modern Osmanlı şehirlerinden kamusallaştırılmış kasabalara çok katmanlı geçişe odaklanarak, Balkanlar-Orta Doğu'daki temel sosyal, kültürel ve siyasi temaları kapsamaktadır. Osmanlı kasabalarındaki siyasi, ekonomik ve sosyal yapıların değişimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Edhem Eldem, Daniel Goffman, Bruce Masters, The Ottoman City Between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul (Cambridge University Press, 1999).<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Ebru Boyar, Kate Fleet, A Social History of Ottoman Istanbul (Cambridge University Press, 2010).<br />Eugene Rogan, Outside In: Marginality in the Modern Middle East (I.B.Tauris, 2002).<br />Peter Sluglett, The Urban Social History of the Middle East, 1750-1950 (Syracuse University Press, 2008).<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma, ev ödevi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersin Verilişi : Yüzyüze Ders

  • 1 Oriental kentindeki Weberci yaklaşımı sorgulamak
  • 2 Sosyo-ekonomik faktörleri kentsel dinamiklerin ana yönü olarak tarihselleştirmek
  • 3 İdeal bir Osmanlı ya da Müslüman kentin statik açıklamalarının doğruluğunu tartışmak
  • 4 Osmanlı kentlerini karşılaştırmalı perspektifle incelemek
  • 5 Osmanlı şehir tarihini Avrasya kent tarihine eklemlemek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bir Osmanlı Şehri Var mı? Doğu ve Batı Şehirleri Arasında
2.Hafta *Weber'in Doğu Şehri ve Osmanlı Kasabaları
3.Hafta *İslam ve Osmanlı Kentlerinin Kavramları (I)
4.Hafta *İslam ve Osmanlı Kentlerinin Kavramları (II)
5.Hafta *Osmanlı Denetimindeki Balkan Şehri
6.Hafta *Anadolu Şehri ve Kırsalı
7.Hafta *Osmanlı Akdeniz'inde Liman Kentlerinin Doğuşu
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kentsel Alanlarda Kamusal Alan ve Yerel Siyaset
10.Hafta *Osmanlı Kentlerinde Eşitsizlik ve Fay Hatları
11.Hafta *Siyasi Hoşnutsuzluk ve Popüler Protesto
12.Hafta *Modern Osmanlı Şehrinin Yapımı
13.Hafta *Osmanlı Şehirlerinde Kozmopolitlik
14.Hafta *Kentsel Özerklik ve Kentliler
15.Hafta *Modernleşmenin Osmanlı Şehirleri Üzerindeki Etkisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 5,00 5,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00