Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM204 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlıklı/hasta birey, aile, toplumun eğitim etkinliklerini ve hemşirelik hizmetiçi eğitim etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında gerekli temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak.
Dersin İçeriği : Hemşirelikte öğretim dersi, hemşireliğin eğitimci rolünü yerine getirmede gerekli olan; temel eğitimin kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini kazanmaya yönelik bir içerikten oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Fidan, N., ve Erden, M. (2001). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.<br />2.Erden, M., Akman, Y. (2006). Eğitim psikolojisi. Arkadaş Yayınevi, Ankara.<br />3.Taşocak, G. (2007). Hasta Eğitimi. İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul.<br />4.Lacroix A., Assal J. P. (2003). Hastaların Terapötik Eğitimi (Çeviri Editörü: Birgül Piyal, Ruhi Selçuk Tabak). Palme Yayıncılık, Ankara.<br />5.Tabak, R.S.(2000). Sağlık Eğitimi. Somgür Yayıncılık, Ankara.<br />6.Özden M. (2003). Sağlık Eğitimi, 2. Baskı, Ankara. <br />7.Aykut M, Çetinkaya F, Öztürk Y ve ark. (1999). Sağlık Eğitimi. Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım<br />İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme)<br />Demonstrasyon<br />Vaka sunumu<br />Durum tartışması<br />Araştırma tartışması<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Melike Ertem
Prof. Dr. Melek Ardahan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ....
Dersin Verilişi : Teorik anlatım<br />İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme)<br />Demonstrasyon<br />Vaka sunumu<br />Durum tartışması<br />Araştırma tartışması<br />

 • 1 Çağdaş eğitim yaklaşımlarını tanıyabilme
 • 2 Hemşirenin eğitimci rolünün önemine inanma
 • 3 Eğitimin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklayabilme
 • 4 Eğitim felsefesi ve hemşirelik eğitimi felsefesini ilişkilendirebilme
 • 5 Öğrenme ile ilgili temel yaklaşımları açıklayabilme
 • 6 Eğitim programının sürecini açıklayabilme
 • 7 Eğitim etkinliklerinde planlı çalışmayı önemseme
 • 8 Eğitim programının öğelerini açıklayabilme
 • 9 Öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini tanıyabilme
 • 10 Öğretim materyallerini tanıyabilme
 • 11 Ölçme ve değerlendirme teknikleri, araçları hakkında bilgi sahibi olabilme
 • 12 Sağlıklı, hasta birey/aile/toplumun eğitiminin önemini açıklayabilme
 • 13 Hemşirelik alanında yürütülen hizmetiçi eğitim etkinliklerinin önemini açıklayabilme
 • 14 Öğretim materyali hazırlamayı deneyimleyebilme
 • 15 Öğretme yaşantısı deneyimlemek amacıyla örnek olarak seçilen kavram haritasını hazırlayabilme
 • 16 Hemşirenin eğitimci rollerini tanıyabilme
 • 17 Hemşirelerin eğitim gereksinimlerini yönlendiricinin yardımıyla fark edebilme
 • 18 Hemşirelik alanında yürütülen hizmetiçi eğitim etkinliklerini tanıyabilme
 • 19 Sağlık eğitimi ve hasta eğitimi uygulamalarını gözlemleyebilme
 • 20 Sağlıklı, hasta birey/aile/toplumun eğitim gereksinimlerini yönlendiricinin yardımıyla fark edebilme
 • 21 Eğitimcinin rehberliği ile sağlıklı/hasta bireye özgü eğitim planını öğrenme-öğretme süreci doğrultusunda hazırlayabilme
 • 22 Sağlıklı/hasta bireyin eğitim gereksinimlerini sorun çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımıyla planlayabilme
 • 23 Etkili sunum becerilerini kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klinik Hemşiresinin Eğitim Etkinliklerini Gözlemleme
*Klinik Hemşiresinin Eğitim Etkinliklerini Gözlemleme
2.Hafta *Klinik Hemşiresinin Eğitim Etkinliklerini Gözlemleme
*Klinik Hemşiresinin Eğitim Etkinliklerini Gözlemleme
3.Hafta *Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Etkinliklerini Gözlemleme
*Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Etkinliklerini Gözlemleme
4.Hafta *Diyabet Hemşireliği Etkinliklerini Gözlemleme
*Diyabet Hemşireliği Etkinliklerini Gözlemleme
5.Hafta *Hasta Eğitimi Planlama – Veri Toplama
*Hasta Eğitimi Planlama – Veri Toplama
6.Hafta *Hasta Eğitimi Planlama –Eğitim Gereksinimini Tanılama
*Hasta Eğitimi Planlama –Eğitim Gereksinimini Tanılama
7.Hafta *Sağlık ve Hasta Eğitimlerinde Seçilen Öğretme Strateji, Yöntem ve Tekniklerini Tanımak.
*Sağlık ve Hasta Eğitimlerinde Seçilen Öğretme Strateji, Yöntem ve Tekniklerini Tanımak.
8.Hafta *ARA SINAV

9.Hafta *Sağlık ve Hasta Eğitimlerinde Kullanılan Öğretim Materyallerini Tanımak.
*Sağlık ve Hasta Eğitimlerinde Kullanılan Öğretim Materyallerini Tanımak.
10.Hafta *Sağlık ve Hasta Eğitimlerinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Tanımak.
*Sağlık ve Hasta Eğitimlerinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Tanımak.
11.Hafta *Eğitimcinin Rehberliğinde; Veri Toplamak, Sağlık Eğitimi Gereksinimlerini Belirlemek, Sağlık Eğitimi Planı Yapmak.
*Eğitimcinin Rehberliğinde; Veri Toplamak, Sağlık Eğitimi Gereksinimlerini Belirlemek, Sağlık Eğitimi Planı Yapmak.
12.Hafta *Eğitimcinin Rehberliğinde;
-Veri Toplamak,
-Hastanın Eğitim Gereksinimlerini Belirlemek.
-Hasta Eğitimi Planı Yapmak.

*Eğitimcinin Rehberliğinde;
-Veri Toplamak,
-Hastanın Eğitim Gereksinimlerini Belirlemek.
-Hasta Eğitimi Planı Yapmak.

13.Hafta *Hasta Eğitim Planlarının Sunumu
*Hasta Eğitim Planlarının Sunumu
14.Hafta *Hizmetiçi Eğitim Hemşiresinin Etkinliklerini Gözlemleme
*Hizmetiçi Eğitim Hemşiresinin Etkinliklerini Gözlemleme
15.Hafta *FİNAL SINAVI

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 127,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00