Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM202 PSİKOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Psikoloji bilimindeki ele alınan temel konular olan psikolojinin tanımını, alanlarını, psikolojide araştırma yöntemlerini, beyin ve davranış, duyum, öğrenme, algı, bellek, düşünme, dil, zeka, bireysel farklılıklar vb. gibi konuları incelemek. Ders konuları psikojinin temel alanlarını içermekte olup, bu konulara ilişkin temel kavramlar, kuramlar bilimsel yöntemle ele alınmaktadır. Öğrencilerin psikolojiye ilişkin bilimsel terminolojiyi kavrayarak, gündelik yaşamlarında da, edindikleri bu bilgileri analitik düşünme becerisi içerisinde kullanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünebilme, yazabilme, sunabilme becerilerinin geliştirilmesi bu ders kapsamındaki öncelikli hedeflerdendir
Dersin İçeriği : 1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı 2. Davranışın Temelleri 3. Öğrenme ve Bellek 4. Psikolojide Gelişim Dönemleri 5. Psikolojide Savunma Mekanizmaları, Stres ve Başetme 6. Kronik Hastalığa yaklaşım 7. Cinsellik
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitapları; 1. Cüceloğlu D. (2010) İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi İstanbul 2. Butler G, McManus F.(1998) Psikolojinin ABC’si. Kabalcı Yayınları İstanbul 3.Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Aydın H, Bozkurt A. (Çeviri Ed) (2007) Güneş Kitabevi.Ankara Yardımcı Kitaplar; 1. Ledoux J. (2006) Duygusal Beyin. Pegasus Yayınları, İstanbul. 2. Cüceloğlu D. (1993) İnsan İnsana. Remzi Kitabevi, İstanbul, 3. Schacter L. D. (2010) Belleğin İzinde Beyin,Zihin ve Geçmiş. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 4. Winston R. (2010). İnsan İçgüdüsü. Say Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Melike Ertem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Psikoloji biliminde ele alınan temel konuları incelemek, öğrencinin, psikolojinin temel kavram ve bilgilerine sahip olmasını sağlayabilme
  • 2 Öğrencinin psikoloji bilimi çerçevesinde kendi ruhsal farkındalığını artırarak, mesleki uygulamalarını yapmalarını sağlama
  • 3 Bilimsel merakı, önemli araştırma soruları çerçevesine oturtarak bu sorulara en iyi cevabı bulacak stratejileri ve kaynakları keşfetme
  • 4 Gündelik yaşamda karşılaşılan, çeşitli davranış durumlarını, derste ele alınan konularla birleştirebilmek. Davranışı, analiz etmeyi öğrenmeye çalışma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikolojiye giriş; tanımı, amacı ve öğeleri Okuma, Tartışma
2.Hafta *Davranışın nörobiyolojisi, psikolojik temelleri Okuma, Tartışma
3.Hafta *Öğrenme ve Bellek Okuma, Tartışma
4.Hafta *Bilinç-Dikkat-Zeka Okuma, Tartışma
5.Hafta *Kültür, aile ve psikoloji Okuma, Tartışma
6.Hafta *Duygu, Heyecan Okuma, Tartışma
7.Hafta *Duyum ve Algı Okuma, Tartışma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Ruhsal-Cinsel; Ruhsal Toplumsal Gelişim Dönemleri Okuma, Tartışma
10.Hafta *Savunma Mekanizmaları Okuma, Tartışma
11.Hafta *Normallik-Anormallik Psikolojik Testler Okuma, Tartışma
12.Hafta *Stres- Başetme Okuma, Tartışma
13.Hafta *Kronik Hastalık, Ölüm-Kayıp-Yas Okuma, Tartışma
14.Hafta *Cinsellik Okuma, Tartışma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 14 1,00 14,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00