Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5,00 12,00 0,00 11,00 16,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye dahili hastalıkların risk faktörleri, patofizyolojisi, belirti-bulguları, tanılama ve tedavi yöntemleri ve bu hastalıklara ilişkin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dahili hastalıkların fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akbayrak, Erkal İlhan, Ançel, Albayrak. (Ed.) (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara: Alter Yayıncılık 2. Akdemir, Birol. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Sistem Ofset. 3. Birol (2007). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. 4. Durna Z, Akın S. Kronik Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. İstanbul, 2012 5. Karadakovan A, Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. Adana, 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum teknikleri, vaka çalışmaları, hemşirelik süreci hazırlama, soru-cevap, hastane uygulaması, kütüphane çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -------
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Prof. Dr. Yasemin Tokem
Öğr. Gör. Dr. Fatma İltuş
Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dr. Öğr. Üyesi Melike Ertem
Hemşire Gönül Coşkunses
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal Prof.Dr.Yasemin Tokem Dr.Öğr.Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran Öğr.GörDr.Fatma İltuş
Dersin Verilişi : sunum-vaka çalışması

 • 1 Dahili hastalıklarının oluşumu ile ilgili temel bilgileri edinebilme
 • 2 Dahiliye hastalarının bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme,
 • 3 Dahili hastalıkların yönetiminde multidisipliner ekibin etkin bir üyesi olarak çalışabilme.
 • 4 Etik ilkeler doğrultusunda kaliteli bakımı sürdürebilme ve sonlandırabilmeye ilişkin bilgi sahibi olabilme
 • 5 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme
 • 6 Dahili hastalıklar ile ilgili yaşam boyu öğrenme bilinci ve güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisini kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş ve İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizliği Asit Baz Denge ve Dengesizliği
*Uygulama alanının tanıtımı, ekiple tanışma ve klinik çalışmasına uyum Vaka tartışması ve tedavide kullanılan sıvılar ve elektrolitlerin klinik formlarını tanıma Kan gazı örnekleri üzerinden vaka tartışması
2.Hafta *Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımı Yaşlanma ve Yaşlı Bireye Yaklaşım
*Ağrısı olan hasta ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları Yaşlı bireylerdeki fizyopatolojik değişikliklerle ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
3.Hafta *Şok ve Çoklu Organ Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı. Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı-I
*Şok ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları Solunum sistemi hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
4.Hafta *Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı-II İmmun Sistem Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı
*Solunum sistemi hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları İmmun sistem hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
5.Hafta *1. ARA SINAV Böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı
*Böbrek hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
6.Hafta *Nörolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı-I
*Nörolojik sistem hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
7.Hafta *Nörolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı-II
*Nörolojik sistem hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
8.Hafta *Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı-II
*Kardiyovasküler sistem hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
9.Hafta *Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı-II
*Kardiyovasküler sistem hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
10.Hafta *Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
*Endokrin sistem hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
11.Hafta *Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı-I
*Sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
12.Hafta *2.ARA SINAV Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı-II Romatolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı
*Sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları Romatolojik hastalıklarla ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
13.Hafta *Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı Onkolojik hastalıklarda hemşirelik bakımı
*Kan hastalıkları ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları Onkolojik hastalıklar ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları
14.Hafta *Sistem hastalıkları Quizi Dermatolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı Kronik hastalıklarda terminal dönem hasta bakımı (Palyatif bakım)
*Dermatolojik hastalıklar ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları Kronik hastalıklarda terminal dönem ile ilgili hemşirelik sürecinin yürütülmesi ve tedavi uygulamaları

 • 1 Vize : 10,000
 • 2 Quiz : 10,000
 • 3 Uygulama / Pratik : 10,000
 • 4 Final : 60,000
 • 5 Vize 2 : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 2 30,00 60,00
Kısa Sınav 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 5,00 70,00
Uygulama / Pratik 14 12,00 168,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Seminer 1 15,00 15,00
Toplam : 465,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 16
AKTS : 16,00