Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM201 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK 1 4,00 0,00 4,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin hemşirelikte araştırmanın önemini kavraması, araştırma sürecinin planlaması ve yürütülmesine ilişkin kavramları, ilke ve yöntemleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği birey, aile ve toplum gruplarının gereksinimlerine yönelik hemşirelik biliminin gelişimine katkıda bulunacak temel araştırma ilke, süreç ve kavramlarından oluşur. Bu doğrultuda ders konuları araştırma planlama ve yürütme süreci üzerine odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke , Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. 2.Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara ,2011 3.Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002. 4.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000. 5.Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. 6.Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003. 7.Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002. 8.Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık.Ankara, 2007. Malzeme •Bilgisayar Laboratuvarı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım, soru-cevap, grup çalışması, araştırma tartışma, bilgisayar laboratuvarı uygulaması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı
Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Öğr. Gör. Feyza Dereli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Feyza DERELİ, Arş. Gör. Gülçin YELTEN, Arş.Gör. Gamze KUNDAKÇI
Dersin Verilişi : Teori ve makale kritiği uygulaması

  • 1 Hemşirelikte bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilmesi
  • 2 Araştırma planlama ve yürütmede etik ilkeleri öğrenebilmesi
  • 3 Araştırma sürecini ve planlama aşamalarını bilmesi
  • 4 Araştırma tasarımlarını ve örnekleme yöntemlerini bilmesi
  • 5 Yeni çalışmalar tasarlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelik ve Araştırma
*Bilgisayar uygulaması
2.Hafta *Bilimsel Araştırmalar ve Etik
*Bilgisayar uygulaması
3.Hafta *Araştırma Sürecinin Planlanması -I
*Bilgisayar uygulaması
4.Hafta *Araştırma Sürecinin Planlanması -II
*Bilgisayar uygulaması
5.Hafta *Literatür tarama
*Bilgisayar uygulaması
6.Hafta *Niceliksel araştırma tasarımı-I
*Bilgisayar uygulaması
7.Hafta *Niceliksel araştırma tasarımı-II
*Bilgisayar uygulaması
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Niteliksel araştırma tasarımı
*Bilgisayar uygulaması
10.Hafta *Araştırmada örnekleme yöntemleri- I
*Bilgisayar uygulaması
11.Hafta *Araştırmada örnekleme yöntemleri-II
*Bilgisayar uygulaması
12.Hafta *Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı
*Bilgisayar uygulaması
13.Hafta *Veri toplama yöntemleri ve araçları -I
*Bilgisayar uygulaması
14.Hafta *Veri toplama yöntemleri ve araçları -II
*Bilgisayar uygulaması
15.Hafta *Veri toplama araçlarının niteliği (Geçerlik- güvenirlik çalışmaları)
*Bilgisayar uygulaması

  • 1 Midterms : 30,000
  • 3 Final : 60,000
  • 4 Araştırma Sunumu : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 0 0,00 0,00
Laboratuvar 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00