Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT306.1 ORTODONTİ I (TEORİK) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : English
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere kraniofasiyal yapıların normal büyüme ve gelişim prensipleri ve bunun ortodonti ile ilişkisi hakkında bilgi vermek ve ortodontik tanı ve teşhis metodlarının tanıtımıdır.
Dersin İçeriği : Bu ders kraniofasiyal yapıların pre ve post natal büyüme ve gelişimi, normal oklüzyon ve maloklüzyonlarla bunların etyolojisi ve ortodontik tedavi planlamsı için gerekli teşhis-tanı metodları (Model,Fotoğraf ve Radyograf Analizleri) hakkında bilgi içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Proffit WR, Fields HW. Contemporary orthodontics. 5th edn. Mosby, St Louis, 2013. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics, current principles and techniques. 5th edition. St. Phialdelphia, Elsevier; Mosby; 2012
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders power point sunumu desteğiyle sözlü ders anlatımı şeklinde işlenecektir. Öğrencilerin de derse interaktif olarak katılımı sağlanmaya çalışılacaktır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : NA
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beyza Karadede Ünal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. M. Şerif Erdoğan
Dersin Verilişi : Power point sunumu yüz yüze

  • 1 gain insight about pre and post natal development and growth of dentofacial structures
  • 2 normal oklüzyon ve maloklüzyon ve maloklüzyonun etyolojisini tanımlar
  • 3 Ortodontik tedavi planlamsı için gerekli teşhis-tanı metodları (Model,Fotoğraf ve Radyograf Analizleri) hakkında bilgi sahibidir.
  • 4 Süt, karma ve daimi dentisyonun özelliklerini tanımlar ve geçiş aşamalarındaki normal ve anormal durumları birbirinden ayırı
  • 5 Maloklüzyonu sagital, vertikal ve transvers yönde tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Ortodontinin tanımı, tarihçesi ve amaçları
NA
NA
Kaynak kitapların incelenmesi
power point, yüz yüze
2.Hafta Büyüme ve gelişimin tanımı, büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler ve ortodonti ilişkisi
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point, yüz yüze
3.Hafta Prenetal dönemde sert doku gelişimi, endokondral ve intramembranöz kemikleşme
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunumu
4.Hafta kemiğin büyüme ve gelişimi, büyüme alanı ve büyüme merkezleri, epifiz kartilajı, sutur ve sinkondrozisler
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunup
5.Hafta kemik büyümesi: periosteum, periosteal yüzeyler, endoesteum ve endosteal yüzeyler
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
6.Hafta Spesifik büyüme alanları; kondiler kartilaj, periodontal membran ve alveolar proses
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
7.Hafta kemik büyümesinde temel prensipler; yer değiştirme, tekrar şekillenme, kortikal büyüme
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
8.Hafta ara sınav
9.Hafta kemik büyümesinde temel mekanizmalar ve fonksiyonel matriks teorisi
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
10.Hafta prenatal dönemde kafa kubbesi ve kafa kaidesinin oluşumu, sinkondrozis ve fontonel kavramları (ilkel ağız boşluğunun oluşumu, üst yüz oluşumu, brankiel sistem, primer ve sekonder damak oluşumu, mandibula ve dilin oluşumu)
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
11.Hafta maksillanın prenatal ve postnatal büyüme ve gelişimi
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
12.Hafta mandibulanın postnatal büyüme ve gelişimi
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
13.Hafta mandibulanın postnatal büyüme ve gelişimi
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
14.Hafta yüzün postnatl büyüme ve gelişimi ve bunun dentisyona, oklüzyona ve diğer sistemlere etkisi
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
15.Hafta büyüme ve gelişim tayin etme metotları (servikal vertebra ve el bilek filmi değerlendirmeleri)
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
16.Hafta dişlenmenin gelişimi (süt, karma, daimi dişlenme)
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
17.Hafta normal oklüzyonun 6 anahtarı
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
18.Hafta maloklüzyonun etyolojisi
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
19.Hafta normal ve anormal oral fonksiyonlar
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
20.Hafta Normal ve anormal oral fonksiyonlar
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
21.Hafta temel ortodonti terimleri
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
22.Hafta ARASINAV
23.Hafta Maloklüzyonların sagital yön sınıflandırması
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
24.Hafta Fonksiyonel ve dental anomaliler (sagital, vertikal ve transvers)
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
25.Hafta Sagital, vertikal ve transvers boyutta iskeletsel maloklüzyonlar
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
26.Hafta konjenital anomaliler
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
27.Hafta herediter ortodontik anomaliler
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
28.Hafta Ortodontik teşhis metotlarına giriş - 1
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum
29.Hafta Ortodontik teşhis metotlarına giriş - 2
NA
NA
kaynak kitapların incelenmesi
power point sunum

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize 2 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 30 2,00 60,00
Toplam : 65,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00