Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENG 121.01 İNGİLİZCE 4,00 4,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler, yabancı dilde günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde iletişim kurabilme becerisine sahip olacak, basit ifadeler kullanarak kendisi hakkında bilgi verebilecek, öğrenilen dilbilgisi yapılarını ve sözcükleri kullanarak sözlü ve yazılı kısa metinler üretebilecek, çalışılan konularda okudukları ya da dinledikleri kısa metinlerin ana hatlarını belirleyebileceklerdir.
Dersin İçeriği : ENG 101.01 dersi, konuşma, dinleme, okuma, yazma ve öğrenme becerileri üzerinde odaklanır. Ders, bütünleşik dil becerileri, dilbilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz becerilerini kapsayan, konu-bazlı ve sarmal bir izlenceyle yürütülür. Bir akademik yıl boyunca devam eder ve öğrencilerin performansı Değerlendirme bölümünde belirtilen bileşenlerden alınan notlara dayalı olarak değerlendirilir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öğrencilerin derslere Oxford Yayınları tarafından basılmış olan English File - Elementary (Third Edition) kitabıyla katılmaları gerekmektedir. Her öğrencinin İnternet üzerinden verilen ödevleri tamamlaması için giriş şifresi edinmelidir.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders, bireysel veya grup halinde çalışma, ara sınav, final sınavı.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Dersin öğretim dili ve sınavlar İngilizcedir. Derse devam zorunludur; aynı zamanda sınıf içi tartışmalara aktif katılım beklenmektedir ve derse katılım ders değerlendirmesinin önemli bir bileşenidir. Öğrenciler derslere %70 oranında katılmak zorundadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Sevil GÜLBAHAR
Dersin Verilişi : Sınıf içi

 • 1 Şehirler, ülkeler, meslekler, etkinlikler, iş/öğrencilik yaşamı, boş zaman, ulaşım ve yiyecekler/içecekler konularına ilişkin kelimeleri cümle içinde kullanabilme
 • 2 Hedef dilbilgisi yapılarını (geniş zaman, belirteçler, beceri kipleri, karşılaştırma ve sayılabilen/sayılamayan isimler) uygulayabilme
 • 3 Kısa diyaloglarda (yak. 2 dk.) ana fikri ve detayları ayırt edebilme<br /><br />
 • 4 Verilen konular hakkında basit paragraflar (yaklaşık 100-150 kelime) yazabilme
 • 5 Kısa bir pasajı okurken farklı okuma tekniklerini (gözden geçirme, tarama, detaylı okuma) kullanabilme
 • 6 Kısa bir pasajı okurken çıkarımlarda bulunabilme
 • 7 Belirli nesneleri tarif edebilme
 • 8 Hedef kelimeleri doğru telaffuz edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Muafiyet Sınavı
2.Hafta *English File Elementary Unit 1 1.A My name’s Hanna, not Anna p. 4-5 •Introducing yourself & Meeting new people
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
3.Hafta *1.B All over the world p. 6-7 •verb ‘be’ in affirmative sentences •subject pronouns: I, you, etc. •introducing yourself and others •days of the week
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
4.Hafta *1.C Open your books, please p. 8-9 Practical English (E1) Arriving in London p. 10-11 •stressed syllable in a multi-syllable word •verb ‘be’ in questions and negative sentences •the world, countries, nationalities, languages
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
5.Hafta *Unit 2 2.A Writer’s room p. 12-13 •indefinite articles a/an •plurals •demonstratives: this, that, these, those
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
6.Hafta *2.B Stars and stripes p. 14-15 •vocabulary for everyday objects •pronunciation rules for plural nouns (i.e., final –s and –es) •pronunciation practice for th sounds •adjectives
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
7.Hafta *2.C After 300 meters, turn right p. 16-17 Revise and check 1&2 p.18-19 •vocabulary for occupations •imperatives •let’s •adjectives for feelings •pronunciation: understanding connected speech
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
8.Hafta *VİZE SINAVI 1
9.Hafta *Unit 3 3.A Things I love about Britain p. 20-21 •present simple in affirmative and negative sentences •verb phrases
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
10.Hafta *3.B Work and play p. 22-23 •third person singular –s suffix on verbs •present simple in questions •jobs 3.C Love online p. 24-25 Practical English (E2) Coffee to take away p. 26-27 •word order in questions •question (i.e., wh-) words •sentence stress
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
11.Hafta *Unit 4 4.A Is she his wife or his sister? p. 28-29 •whose ...? / possessive ‘s •vocabulary for family members •the vowel / ʌ / and the letter ‘o’
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
12.Hafta *4.B What a life!
p. 30-31
•prepositions of time (at, in, on) and place (at, in, to)
•everyday activities
•adjectives for feelings

*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
13.Hafta *4.C Short life, long life? p. 32-33 Revise and check 3&4 p. 34-35 •pronunciation: linking and sentence stress •position of adverbs and expressions of frequency •adverbs and expressions of frequency •the letter ‘h’
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
14.Hafta *Unit 5 5.A Do you have the X Factor? p. 36-37 •can / can’t •verb phrases •vocabulary for a pop music contest 5.B Love your neighbours p. 38-39 •pronunciation: sentence stress •present continuous •verb phrases
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları
15.Hafta *5.C Sun and the City p. 40-41 Practical English (E3) In a clothes shop p. 42-43 •pronunciation: the consonant /ŋ/ •present simple or present continuous •the weather and seasons •pronunciation of the famous places in London
*İlgili okuma, konuşma, dinleme ve yazma alıştırmaları

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Final : 40,000
 • 3 Vize 2 : 20,000
 • 4 Vize 3 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 3 6,00 18,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 21 8,00 168,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00