Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL105 FELSEFEYE GİRİŞ I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere genel düşünmenin felsefi yolunu tanıtmaktır. Öğrencilere felsefenin bir kavram, çalışma alanı ve bilgi dalı olarak ortaya çıkışını, tarihsel gelişimini ve alt çalışma alanlarına evrilmesini, sorun alanlarını ve temel terimlerini öğretmek hedeflenmektedir. Böylece varlık felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi gibi alt çalışma alanları hakkında da genel bilgiler elde edilmektedir.
Dersin İçeriği : Temel Felsefi Kavramlar, Felsefenin Sorun Kapsamı Bilgisi, Felsefenin Alt Çalışma Alanları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, 11. Baskı, 2013, Ankara.<br />Platon, Devlet; çev.: Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, felsefenin anlamını, bir çalışma ve bilgi alanı olarak ortaya çıkışını izah eder.
  • 2 Felsefenin sorun alanlarını ve ana terimlerini izah eder.
  • 3 Felsefenin alt çalışma alanlarının ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimlerini izah eder.
  • 4 Felsefenin alt çalışma alanlarının temel terimlerini ve oluşmuş ekolleri izah eder.
  • 5 Felsefenin farklı alanları arasındaki ilişkiyi inceler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Felsefe Nedir?
2.Hafta *Felsefenin Antik Yunan'da Ortaya Çıkışı ve Düşüncedeki Yeri
3.Hafta *Felsefenin İnsan Yaşamındaki Bazı Kavramlarla (Varlık, Bilgi, Ahlak, Siyaset, Sanat, Din, Bilim, Hukuk, Dil) İlişkisi ve Sorun Alanları
4.Hafta *Felsefe-Bilim İlişkisi
5.Hafta *Felsefe-Din-Mitoloji İlişkisi
6.Hafta *Felsefe-Hayat İlişkisi ve Felsefenin Alt Çalışma Alanları
7.Hafta *Varlık Felsefesi, Tarihsel Gelişimi ve Sorun Alanları
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Varlık Felsefesi, Sorun Alanları, Terimleri ve Ekoller: İdealizm ve Realizm
10.Hafta *İdealizm ve Realizmle Septisizm Arasındaki Felsefi Tartışmalar
11.Hafta *Bilgi Felsefesi, Sorun Alanları, Temel Terimleri ve Ekoller: Rasyonalizm, Emprisizm
12.Hafta *Rasyonalizm ve Emprisizmin Tartışma Noktaları ve Açmazları
13.Hafta *Rasyonalizm ve Emprisizm Arasında Eleştirel Kuram ve Immanuel Kant
14.Hafta *Varlık Felsefesi ve Bilgi Felsefesinde Güncel Tartışmalar
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00