Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS109 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilerin toplumları ve kültürleri karşılaştırılmalı olarak incelenmesi için giriş niteliğinde olacaktır. Dersin amacı sosyal antropolojinin temel kavramları ve konuları hakkında bilgi vermek, antropolojinin Batı ve Batı dışı toplumları nasıl analiz ettiğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği : Antropolojinin Tarihi, Sosyal Antropolojinin İçeriği, Kültürün Özellikleri, Dil ve İletişim, Toplumsal Kimlik, Kişilik ve Cinsiyet, Cinsiyet ve Evlilik, Akrabalık ve Soy, Aile ve Ev Halkı, Maneviyat Din ve Doğaüstü, Politika, Güç ve Şiddet, Sanat
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Haviland A. William, Prins E.L. Harald (2008) Kültürel Antropoloji, İstanbul: Kaknüs. Göğü Delen Adam “Papalagi”, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Anlatım 2-Soru cevap 3-Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sosyal antropolojinin diğer bilimler içerisindeki yerini açıklar
  • 2 Sosyal antropolojinin metodlarını ayırt eder.
  • 3 Kültürleri karşılaştırmalı olarak analiz eder.
  • 4 Sosyal antropolojinin temel temalarını açıklar.
  • 5 Çağdaş dünyadaki kültürel süreçleri yorumlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal Antropolojiye Giriş
*-
*-
2.Hafta *Antropoloji ve Diğer Sosyal Bilimler
*-
*-
3.Hafta *Antropolojinin Özellikleri
*-
*-
4.Hafta *Kültürün Özellikleri
*-
*-
5.Hafta *Kültür ve Etnografik Film
*-
*-
6.Hafta *Dilbilim ve İletişim
*-
*-
7.Hafta *Cinsiyet ve Evlilik
*-
*-
8.Hafta *Vize
*-
*-
9.Hafta *Aileye Yönelik Karşılaştırmalı Çalışmalar
*-
*-
10.Hafta *Aile ve Hanehalkı
*-
*-
11.Hafta *Din
*-
*-
12.Hafta *Sanat
*-
*-
13.Hafta *Ekonomik sistemler
*-
*-
14.Hafta *Küreselleşme ve antropoloji
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 2 14,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 88,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00