Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Birinci sınıf sosyoloji öğrencilerine sosyolojinin temel kavramlarını ve konularını<br />öğretmeyi amaçlar <br />
Dersin İçeriği : temel sosyolojik kavramları, olguları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde açıklamak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002 Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç Yay. Ankara ,2000 Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek. İstanbul : Ayrıntı, 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunumlar ve soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilere; 1- Sosyolojik bakış açısının diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve ayırt edici yönlerini öğretmek 2- Temel sosyolojik kavramların açılımlarını ve imkânlarını öğretmek. 3- Sosyolojik düşünmenin yöntemini ve mantığını öğretmek 4- Toplumsal yapı, kültür, birey ve toplum ilişkisi konularını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve süreçleri öğrenir.
  • 2 Temel sosyal olgu ve olayları, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik fktörleri öğrenmek
  • 3 Temel sosyolojik bilgiyi sosyolojinin alt çalışma alanlarına uygulamak
  • 4 Sosyal olgu ve olaylarla ilişkili sosyolojik bir bakış kazanmak
  • 5 sosyolojik metinleri etkin şekilde okuyabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyolojinin temel kavramları, insan yaşamında bir bilim olarak sosyolojinin yeri
2.Hafta *Genel yapı ve özellikleriyle toplum
3.Hafta *Sosyolojinin alt dalları
4.Hafta *Sosyolojik araştırma yöntem ve teknikleri
5.Hafta *Sosyoloji tarihi
6.Hafta *Ara sınav
7.Hafta *Modern sosyolojinin kurucuları
8.Hafta *Sosyolojide yeni yaklaşımlar
9.Hafta *Kültür ve kültürün biçimleri
10.Hafta *Sosyalleşme süreci
11.Hafta *Aile kurumu
12.Hafta *Ekonomi kurumu
13.Hafta *Eğitim kurumu
14.Hafta *politika kurumu
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 7,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 148,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00