Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR114 BİLİM FELSEFESİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilimin ve felsefenin tarihi gelişimini ortak sorunları açısından ortaya koymak; bu yolla düşünce tarihine problematik bir yaklaşımda ele alarak, günümüz bilim çalışmalarına bu veriler ışığında bakabilmek
Dersin İçeriği : Antikçağ'dan günümüze kadar felsefe ve bilimin tarihi gelişimi ve problemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, İstanbul 2000.<br />Doğan Özlem, Bilim Felsefesi, İstanbul 2010.<br />Dominique Lecourt, Bilim Felsefesi, Ankara 2006.<br />Veysel Sönmez, Bilim Felsefesi, Ankara 2000.<br />Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, İstanbul 2011.<br />Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, İstanbul 2003.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, metin okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci bilim felsefesini kavramları, soruları ve sorunları bakımından ayırt edebilecektir.
  • 2 Öğrenci bilim felsefesinin diğer felsefe disiplinleriyle olan farklarını göstererek bilim felsefesini analiz edebilecektir
  • 3 Öğrenci bilim felsefesinin temel sorunlarını felsefi düzlemde değerlendirebilecektir
  • 4 Öğrenci bilim felsefesinin sorunlarını çağına uyarlayabilecektir
  • 5 Öğrenci bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisini kavrayabilecektir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim Nedir? Sorusu üzerinde durma .
2.Hafta *Felsefi bilgi ve diğer bilgi türlerini açıklama
3.Hafta *Bilgi problemini ele alma
4.Hafta *Bilim kavramını felsefeyle açıklama ve sorgulama
5.Hafta *Bilim kuramlarını açıklama
6.Hafta *Russell ve Wittgenstein
7.Hafta *Viyana Çevresi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Popper’ın bilim felsefesi
10.Hafta *Popper’ın bilim felsefesi
11.Hafta *Thomas Kuhn’un bilim felsefesi
12.Hafta *Thomas Kuhn’un bilim felsefesi
13.Hafta *Lakatos’un bilim felsefesi
14.Hafta *Postmodern bilim anlayışı
15.Hafta *Kaos Teorisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 91,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00