Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR106 MEDENİYET TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsanlığın ortaya çıkışıyla ilgili bilgi birikimimizden başlayarak günümüze kadar insanlığın yeryüzündeki serüvenini toplumların ve her anlamdaki üretme enerjilerinin yoğunlaştığı bölge ve zamanları öne alarak takip etmek amaçlanıyor. Bu yolculuk kişi, olay, mekân ve tarihlerin çerçeve oluşturduğu birbirine temas eden ve etkileşen bir dönüşümler silsilesi olarak sunulmak isteniyor.
Dersin İçeriği : 1500 yıllardan modern döneme uzanan geçiş bu dersin ana konusudur. Bu uzun süreç içerisinde insanlığın tarım toplumundan endüstri toplumuna dönüşümü,endüstri toplumlarının ortaya çıkışı ve modernitenin toplumsal ekonomik ve siyasi dönüşümleri analiz edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : M. G. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, İstanbul 2001. ClivePonting, Bir Başka Açıdan Dünya Tarihi, İstanbul 2011. William McNeill, Dünya Tarihi, İstanbul 1998. J. M. Roberts, Dünya Tarihi, İstanbul 2011. A. Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, İstanbul 1991.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Modernitenin doğuşu hakkında düşünme yetisinin gelişimi.
  • 2 Modern Kavramının Sorgulanması için araçların geliştirilmesi
  • 3 Endüstriyel Devrimin İnsanlık Tarihine Yaptğı Etkinin Kavramsallaştırılması
  • 4 Büyük Ayrışmanın Kökenlerinin analiz Edilmesi.
  • 5 Modern Devletin Doğasının Anlaşılması.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Merkez ve Çevre-I
2.Hafta *Merkez ve Çevre-II
3.Hafta *Kapitalizmin Tarihsel Kökenleri
4.Hafta *Kapitalizmin Tarihsel Kökenleri-II
5.Hafta *Aydınlanma Çağı-I
6.Hafta *Aydınlanma Çağı-II
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Devrimler Çağı-I
9.Hafta *Devrimler Çağı-II
10.Hafta *Endüstri Devrimi ve Etkileri-I
11.Hafta *Endüstri Devrimi ve Etkileri-II
12.Hafta *Büyük Ayrışma
13.Hafta *Modern Devletin Doğası-I
14.Hafta *Modern Devletin Doğası-II
15.Hafta *Koloni Olmak ve Emperyalizm

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00