Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR113 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, tarih öğrencilerinin tarihsel olgu ve olaylara toplumsal bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak, geçmişe ve bugüne dair sosyolojik algı ve değerlendirme yetilerini kazandırabilmektir
Dersin İçeriği : Sosyolojinin amacı, konusu ve temel sosyolojik yaklaşımların yanı sıra modern toplumsal yapı ve birey konusu üzerinde durulacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sosyolojiye Giriş, der. İhsan Sezal, Ankara 2002. Sulhi Dönmezer, Toplumbilim, İstanbul 1994. Stephan Cole, Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Ankara 1999. Tom Bottomore, Robert Nisbet (der.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara 1997. Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek - Sempozyum Bildirileri, İstanbul 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, metin okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, sosyolojik bakış açısını, yorumlama ve eleştirme gücünü kazanırlar
  • 2 Öğrenciler, toplumsal yapı ve farklıkları daha iyi çözümleyip, açıklayabilirler ve anlatabilirler
  • 3 Öğrenciler, toplumsal tarih algıları oluşmaya ve gelişmeye başlar
  • 4 Öğrenciler, tarihsel olay ve olgulara sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşırlar.
  • 5 Öğrenciler, sosyolojik düşünüşü doğrudan kendi hayatlarında kullanmaya başlayabilirler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, içeriği ve işlenişi ile ilgili açıklamalar.
2.Hafta *Sosyal olay ve olgu nedir? Sosyolojik bakış açısı ne demektir?
3.Hafta *Sosyal olay ve olgu nedir? Sosyolojik bakış açısı ne demektir? What are the social events and facts? What is the sociological insight?
4.Hafta *Toplum, toplum türleri ve temel niteliklerinin açıklanması Society types and explanation of the basic qualifications of society
5.Hafta *Toplumsal yapı ve temel öğelerinin açıklanması
6.Hafta *Toplumsal rol, statü, grup ve kurumların temel nitelikleri, birbirleriyle ilişkileri.
7.Hafta *Kültür ve temel öğelerinin açıklanması,kültürel süreçler, normlar ve değerler, nitelikleri, norm çatışmaları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sosyalizasyon süreci, sosyalizasyon ajanları ve etkileri.
10.Hafta *Toplumsal kontrol, çeşitleri ve sosyalizasyon bağlantısı.
11.Hafta *Toplumsal sapma, çeşitleri, nedenleri ve toplumsal kontrol bağlantısı.
12.Hafta *Toplumsal değişme ve nedenleri, görünümleri ve küreselleşme.
13.Hafta *Sanayi devrimi, değişme-devrim bağlantısı, dönemleri, nitelikleri ve sosyal sonuçları.
14.Hafta *Toplumsal tabakalaşma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 99,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00