Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR111 TARİHİ COĞRAFYA 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel olarak dünya insanlığının tarihi süreç içinde yeryüzü şekillerini kullanması ve bundan etkilenmesi tarihini ve de özel olarak Anadolu tarihi içinde insanların Anadolu coğrafyasını kullanmaları yanında bu coğrafyadan etkilenmeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği : Coğrafya bilimi, coğrafya-tarih ilişkisi, coğrafi faktörlerin siyasal-toplumsal olaylar üzerindeki etkisi, Anadolu'nun tarihi coğrafyası.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Osman Gümüşçü, Tarihi Coğrafya, İstanbul 2006. Osman Gümüşçü, Coğrafyaya Davet, İstanbul 2012. Tuncer Baykara, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Ankara. Veli Sevin, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, I Ankara 2001. W. M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul 1960.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Yeryüzü şekillerinin insanlar tarafından kullanım biçimlerini değerlendirebilir.
  • 2 Dünya tarihi sürecinde siyasi ve ekonomik gelişmelerin coğrafi yapılardan etkilenişlerini tahlil edebilir.
  • 3 Anadolu coğrafyasının tarihi süreçte insanlar tarafından nasıl kullanıldığını yorumlayabilir.
  • 4 Anadolu’da siyasi olayların ve sivil hayatın coğrafyadan nasıl etkilendiğini sebep-sonuç ilişkisi içinde sorgulayabilir.
  • 5 Yerleşim birimleri olan şehir, kasaba, köy, mezra, divan, kom vb. yerlerin özelliklerini tahlil edebilir.
  • 6 Eyalet, vilayet, sancak, nahiye ve divan gibi idari oluşumların tarihi gelişimini tahlil edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Coğrafyanın tanımı, kapsamı, konusu, tarihi ve evrimi
2.Hafta *Temel coğrafi kavram ve yöntemler, coğrafyanın araçları
3.Hafta *Tarihi Coğrafya nedir Coğrafya-tarih ilişkisi
4.Hafta *Tarihi Coğrafyanın kaynakları (Prehistorik dönem kaynakları, Tarihi Kaynaklar, Yazılı Kaynaklar)
5.Hafta *Tarihi Coğrafyanın kaynakları (Çizili, Görüntülü ve Sözlü Kaynaklar)
6.Hafta *Tarihi Coğrafya araştırmalarında Mekân
7.Hafta *Tarihi Coğrafya araştırmalarında Kullanılacak Yöntemler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Anadolu'nun tarihi coğrafyasına giriş
10.Hafta *Tarihi Coğrafya ile ilgili bazı coğrafi adlar ve kavramlar (Anadolu, Amerika, Avrupa, Akdeniz, Afrika, Kafkasya, İran, Ortadoğu, Şam, Halep, Gürcistan, Mezopotamya, Ermeniye, Türkmeniyye, Rum)
11.Hafta *Tarihi Coğrafya ile alakalı iskân adları (Şehir, kent, kasaba, nahiye, köy, köyceğiz, mezra, Yayla, kışlak, güzlek, köm, ağıl, oba)
12.Hafta *Tarihi Coğrafya ile alakalı idari adlar (İl, beylerbeylik, eyalet, vilayet, müşürlik, sübaşılık, sancak, kaza, divan, nahiye)
13.Hafta *Yer adları (Onomastik)
14.Hafta *Harita Bilgisi
15.Hafta *Jeopolitik ve jeopolitik teoriler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Toplam : 87,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00