Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR109 ESKİÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Derste öğrencilere yorum yapabilme yeteneğinin yanı sıra kaynak ve modern literatür bilgisi kazandırılacaktır. Derste yazıya geçiş süreci, Mezopotamya ve Anadolu tarihi üzerinde önemli izler bırakan Asur, Sümer, Mısır, Hitit, Frig, Urartu, Lidya, İskit, Kimmer, Yunan ve Roma uygarlıkları tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği : Tarihte çağ kavramı, Eski Doğu Medeniyetleri, Doğu Akdeniz Medeniyetleri, Eski Batı Medeniyetleri Doğu ve Güney Asya’da kurulan Medeniyetler ve Eskiçağ Kültür ve Medeniyeti’nin Çağdaş Medeniyete Etkileri .
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Y.S. Çağlayan, Eskiçağ Tarihi I-II, Ankara 1975. Bülent İplikçioğlu, Eskibatı Tarihi I, Ankara 1997. Ekrem Akurgal, Anadolu Medeniyetleri, Ankara 1994. Recep Yıldırım, Eskiçağ Medeniyetlerine Giriş, İzmir 2011. Ekrem Memiş, Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Ankara 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
  • 2 Öğrenciler bir bilim dalı olarak Eskiçağ Tarihi’ni öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, Mezopotamya ve Anadolu’daki uygarlığın doğuşu gelişimi hakkındaki temel bilgileri öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler, Anadolu ve çevre kültürlerinin doğuşu ve gelişimini hazırlayan şartları kavrarlar.
  • 5 Öğrenciler, Anadolu ve çevre kültürlerinin doğuşu ve gelişimini hazırlayan şartları kavrarlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı dersin içeriği ve Eskiçağın yöntemleri konusunda bilgi verme. Ülkemizdeki önemli Eskiçağ Enstitü ve kütüphaneleri ve modern literatür hakkında öğrenciyi bilgilendirme
2.Hafta *Prehistorik Devirler
3.Hafta *Eski Mezopotamya Uygarlıkları- Sümerler
4.Hafta *Akadlar, Babiller ve Asurlular
5.Hafta *Eski Mısır Tarihi
6.Hafta *Eski Anadolu Medeniyetleri
7.Hafta *Hititler, Ege Göçleri, Urartular, Lidyalılar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Frigler, İon Uygarlıkları, Pers İstilası
10.Hafta *İran Medeniyetleri-Persler, Medler ve Elamlılar
11.Hafta * Fenikeliler ve İbraniler
12.Hafta *Ege ve Yunan Uygarlıkları
13.Hafta *Roma Medeniyeti
14.Hafta *Çin ve Hint Medeniyetleri ve günümüz Medeniyetlerine Etkileri
15.Hafta *Dönem değerlendirmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 91,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00